Pārbadi savu iesaisti!
Pārbadi savu iesaisti!

Bībeles lasījums /Ebrejiem 12, 12–17/ Tādēļ iztaisnojiet ļenganās rokas un ļodzīgos ceļus 13  un iestaigājiet savām kājām taisnas takas; lai klibais nenomaldās, bet kļūst vesels. 14 Meklējiet mieru ar visiem un svētumu, bez kura neviens Kungu...

Lasīt vairāk
Kopība
Kopība

Bībeles lasījums /Ebrejiem 12, 1–11/ 1 Tādēļ mēs, kam visapkārt liels pulks liecinieku, nolikuši visas nastas un grēku, kas velkas mums līdzi, apņēmības pilni skriesim sacīkstēs, kas mums noliktas. 2 Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju un...

Lasīt vairāk
Kur ir Dievs?
Kur ir Dievs?

Bībeles lasījums /Psalms 11/ 1 Korvedim. Dāvida psalms. Pie Kunga es tveros – ko sakāt man: laidies, putns, uz saviem kalniem! 2 Redzi, ļaundari velk loku, liek bultu uz stopa stiegras, lai sirdsskaidros medītu tumsā. 3 Ja pamati sabrukuši, ko...

Lasīt vairāk
Labais un ļaunais
Labais un ļaunais

Bībeles lasījums /Ebrejiem 11, 32–40/ Ko lai vēl saku? Man pietrūks laika runāt par Gideonu, Baraku, Simsonu, Jeftu, Dāvidu, Samuēlu un praviešiem, 33  kas caur ticību ir uzvarējuši valstis, darījuši taisnus darbus, sasnieguši apsolīto...

Lasīt vairāk
Reliģija un politika
Reliģija un politika

Bībeles lasījums /Ebrejiem 11, 23–31/ Ticībā vecāki slēpa Mozu trīs mēnešus pēc dzimšanas, jo redzēja, ka šis bērns ir neparasti jauks; tie nebijās pat no valdnieka pavēles. 24  Ticībā Mozus, kad viņš pieauga, liedzās saukties par faraona meitas...

Lasīt vairāk
Ticībā…
Ticībā…

Bībeles lasījums /Ebrejiem 11, 17–22/ Ticībā Ābrahāms par upuri pienesa Īzaku, savu mīļoto dēlu, kad Dievs viņu pārbaudīja. Lai gan Ābrahāms bija saņēmis apsolījumu, viņš tomēr pienesa upurim savu pirmdzimto – 18  par kuru bija sacīts: par taviem...

Lasīt vairāk
Solījumi
Solījumi

Bībeles lasījums /Ebrejiem 11, 8–16/ Ticībā Ābrahāms paklausīja Dieva aicinājumam un devās uz vietu, kas viņam bija jāiemanto; viņš gāja, pat nezinādams, kurp dodas. 9  Ticībā viņš mitinājās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs ar tā...

Lasīt vairāk
Meklējam varoņus?
Meklējam varoņus?

Bībeles lasījums /Ebrejiem 11, 1–7/ 1 Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām. 2 Ticībā mūsu priekšgājēji ir saņēmuši Dieva atzinību. 3  Ticībā mēs saprotam, ka visa pasaule ir veidota ar Dieva vārdu, tā ka no neredzamā ir...

Lasīt vairāk