Pārbadi savu iesaisti!

Pārbadi savu iesaisti!

Pārbadi savu iesaisti!

Bībeles lasījums /Ebrejiem 12, 12–17/

Tādēļ iztaisnojiet ļenganās rokas un ļodzīgos ceļus 13  un iestaigājiet savām kājām taisnas takas; lai klibais nenomaldās, bet kļūst vesels.
14 Meklējiet mieru ar visiem un svētumu, bez kura neviens Kungu neredzēs. 15  Raugieties, lai neviens neatkrīt no Dieva žēlastības, lai neuzaug rūgta sakne, radot nesaskaņas, caur kurām daudzi tiktu aptraipīti. 16  Lai neviens nekļūst tik izvirtis un pasaulīgs kā Ēsavs, kurš par vienu ēdienu pārdeva savu pirmdzimtību. 17  Jūs taču zināt, ka vēlāk, kad viņš gribēja iemantot svētību, viņš tika atmests, un, kaut ar asarām acīs viņš to meklēja, tomēr vairs nevarēja mainīt sava tēva prātu.

Bībeles pārdomas

Neguli! Nekurni! Nečīksti! Rīkojies, kamēr vēl nav par vēlu!

Šī Rakstu vieta savā ziņā ir kā auksta duša. Tā liek saprast, cik daudz mēs paši varam darīt un cik daudz no mums pašiem ir atkarīgs. Tad, kad klājas grūti, lielai daļai, vismaz man jau nu noteikti ir kārdinājums sevi žēlot, atpūsties, palutināt, nopirkt kaut ko skaistu vai garšīgu. Bet te mēs tiekam aicināti uz cita veida aktīvu rīcību – iztaisnot ļenganās rokas un ļodzīgos ceļus, meklēt mieru, meklēt svētumu, raudzīties, lai es pats un neviens neatkristu no Dieva žēlastības, neļaut nekādam rūgtumam augt manī, nepadodies! Nepārdot pirmdzimtību par nekādu mantu! Vārdu sakot – šīs darbības aicina uz cīņu, un vispirms jau pašam ar savu miesu. Mēs gribam sevi žēlot, ja rokas ir piekusušas, meklējam, kā tās atpūtināt, ja ceļi sāk ļimt, tad zinām, ka būtu labi pagulēt. Bet nē! Un ne jau tikai ar miesu ir jācīnās, arī ar savām domām, kas tā vien mudina meklēt kašķi un vainot citus. Grēks čukst ausī – vai nu Dievs tiešām ir tik labs, ja jau tev ir šādi jācieš? Vai nu tiešām ir vērts iet uz to draudzi, ja tur ir tik daudz liekuļu? Un tā mēs varam tikt apmānīti gluži pēc tās pašas shēmas, kā sātans apmānīja Ievu un Ādamu. Ak, Dievs, palīdzi man nekrist un neatkrist no Tevis!

Pārdomā, vai tavā dzīvē, attiecībās ar citiem, nav iezadzis kāds rūgtums, kas varētu dzīt rūgtas saknes? Neļauj tām iesakņoties tevī! Lūdz, lai Dievs dod spēku izturēt visu, kas jāiztur, lai tava ticība saglabātos stipra līdz galam!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: