Visuzemais
Visuzemais

Un viņu starpā izcēlās arī strīds, kurš no viņiem būtu uzskatāms par lielāko.  Bet viņš tiem sacīja: “Ķēniņi valda pār tautām; un tie, kam vara pār tām, tiek saukti par labdariem.  Bet jūs tā ne. Lielākais no jums lai top kā mazākais, un...

Lasīt vairāk