Vēsture

Radoši atklāt Bībeles Vēsti bērniem

Kā viss sākās

Džosija Spīrss

Scripture Union Latvia pirmsākumi meklējami 19. gadsimtā beigu Anglijā, kad kāds biroja darbinieks Džosija Spīrss savā vasaras atvaļinājumā ievēroja, ka ārkārtīgi daudz bērnu tiek atstāti nepieskatīti. Viņš sāka runāties ar bērniem pludmalē un stāstīt viņiem stāstus par Jēzu. Bērnu interese bija liela – gan vēsts viņiem likās aizraujoša, gan tas, ka kāds pieaugušais velta viņiem savu laiku.

Annija Martone

Apmēram tai pašā laikā Annija Martone redzēja nepieciešamību iedrošināt bērnus lasīt Bībeli katru dienu. Šim nolūkam viņa izveidoja īpašas kartītes, kur bija lasījums katrai dienai. Vienreiz nedēļā viņi tikās un pārrunāja izlasīto.

Šie divi cilvēki saprata, ka bērniem evaņģēlijs ir jāpasludina savādāk kā pieaugušajiem.

Pamazām šie cilvēki pulcināja ap sevi domubiedrus un jau pēc gada – 1867. gadā var runāt par Scripture Union pastāvēšanu Anglijā. SU Latvia mērķi un dedzība uzrunāja cilvēkus arī citās valstīs.

Mūsdienās

Title image

Šogad Scripture Union svin 150 gadu pastāvēšanu, un ir sastopama vairāk kā 120 valstīs. SU Latvia mērķi, pārliecība un principi ir apvienojusi cilvēkus gan Āfrikā, gan Austrālijā, gan Klusā okeāna salās, gan Āzijā un Eiropā. Mūsdienās Scripture Union ir kļuvusi par starptautisku un starpkonfesionālu organizāciju, kas visā pasaulē iedrošina draudzes sludināt Dieva Labo Vēsti bērniem.

SU Latvia aicina draudzes izmantot bērniem tik svarīgās emocijas, sajūtas, spēles, diskusijas, draudzību, lai Bībeles vēsti stāstītu viņu vecumam saprotami, nemainot tā saturu.

SU Latvia misija ir palīdzēt draudzēm aizsniegt arī tos bērnus, kuri vēl nepazīst Dievu un kuri nepieder draudzei.

SU Latvia nometnēs, semināros, palīdzības projektos nabadzīgajiem, bāreņiem, atraitnēm daudzi cilvēki ir iepazinuši Kristus mīlestību un sākuši paši veidot attiecības ar Viņu.

Lai gan SU Latvia mērķi visur ir vienādi, ir dažādi viedi, kā tos sasniedz, ievērojot katras valsts kultūru, politisko, reliģisko situāciju un vajadzības. Lūk, dažas aktivitātes – brīvdienu klubi un nometnes, sistemātiski Bībeles lasīšanas materiāli, darbs ar bērniem un ģimenēm, darbs skolās, mācību semināri, darbs ar jauniešiem, kristīgās literatūras un audiovizuālu materiālu publicēšana un izplatīšana.

SU Latvia darbojas jau 27 gadus

Šo gadu laikā esam organizējuši nometnes, izglītojošus seminārus brīvprātīgiem draudžu kalpotājiem, izdevuši Bībeles piezīmes. Uzkrātā pieredze un paļāvība uz Dievu mums ir palīdzējusi nometnēs vien aizsniegt jau vairāk kā 3300 bērnus Latvijā, daļa no viņiem vēlāk kļuvuši par brīvprātīgajiem.

Aplūko mūsu mājas lapas citas sadaļas, lai uzzinātu vairāk par to, ko daram šodien, un atklāj vairāk par to, kā

Varam palīdzēt tavai draudzei tās kalpošanā