Kopā ar kristīgām draudzēm, iedvesmot bērnus atklāt Bībeli, lai iepazītu Dievu.

Bībeles draugu līga ir organizācija, ko veido brīvprātīgie no dažādām kristīgām draudzēm. Mūs vieno kalpošana bērniem – katras baznīcas šodienas un nākotnes draudzei. Mūsu misija ir palīdzēt draudzēm aizsniegt tos bērnus, kuri vēl nepazīst dzīvi ar Dievu.

Jau 150 gadus mēs pastāvam, lai ieklausītos bērnu un draudžu vajadzībās un kalpotu tajās. BDL sadarbojas ar draudžu kalpotājiem, lai aizniegtu tos, kas vēl nav draudzē. Sadarbībā ar draudžu brīvprātīgajiem mēs kalpojam bērniem. Mēs nekopējam to, ko dara draudzes, dažkārt mēs esam celmlauži takām, kur neviens nekad agrāk nav gājis…

Uzzināt vairāk

Dienas Bībeles pants

Dievs ir labs
Dievs ir labs

/Psalms 103/ 1 Dāvida psalms. Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto Vārdu! 2 Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! 3 Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; 4 Viņš izglābj tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību.

Lasīt vairāk

Tuvākie notikumi

Nāc un iesaisties!

Tev ir iespēja kļūt par mūsu atbalsta partneri. Uzzini vairāk.