Kopā ar kristīgām draudzēm, iedvesmot bērnus atklāt Bībeli, lai iepazītu Dievu.

Bībeles draugu līga ir organizācija, ko veido brīvprātīgie no dažādām kristīgām draudzēm. Mūs vieno kalpošana bērniem – katras baznīcas šodienas un nākotnes draudzei. Mūsu misija ir palīdzēt draudzēm aizsniegt tos bērnus, kuri vēl nepazīst dzīvi ar Dievu.

Jau 150 gadus mēs pastāvam, lai ieklausītos bērnu un draudžu vajadzībās un kalpotu tajās. BDL sadarbojas ar draudžu kalpotājiem, lai aizniegtu tos, kas vēl nav draudzē. Sadarbībā ar draudžu brīvprātīgajiem mēs kalpojam bērniem. Mēs nekopējam to, ko dara draudzes, dažkārt mēs esam celmlauži takām, kur neviens nekad agrāk nav gājis…

Uzzināt vairāk

Dienas Bībeles pants

Divi portreti
Divi portreti

/Efeziešiem 4,17–24/ 17 To es jums saku un apliecinu Kungā: jums vairs nav jāstaigā tā, kā pagāni dzīvo sava prāta tukšībā, 18 būdami aptumšoti saprašanā, atsvešināti no dievišķās dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ, 19 viņi ir zaudējuši kauna jūtas un nodevušies izlaidībai, nepiesātināmi ļaudamies visādai nešķīstībai. 20 Ne tā jūs esat iepazinuši Kristu;

Lasīt vairāk

Nāc un iesaisties!

Tev ir iespēja kļūt par mūsu atbalsta partneri. Uzzini vairāk.