Kopā ar kristīgām draudzēm, iedvesmot bērnus atklāt Bībeli, lai iepazītu Dievu.

Bībeles draugu līga ir organizācija, ko veido brīvprātīgie no dažādām kristīgām draudzēm. Mūs vieno kalpošana bērniem – katras baznīcas šodienas un nākotnes draudzei. Mūsu misija ir palīdzēt draudzēm aizsniegt tos bērnus, kuri vēl nepazīst dzīvi ar Dievu.

Jau 150 gadus mēs pastāvam, lai ieklausītos bērnu un draudžu vajadzībās un kalpotu tajās. BDL sadarbojas ar draudžu kalpotājiem, lai aizniegtu tos, kas vēl nav draudzē. Sadarbībā ar draudžu brīvprātīgajiem mēs kalpojam bērniem. Mēs nekopējam to, ko dara draudzes, dažkārt mēs esam celmlauži takām, kur neviens nekad agrāk nav gājis…

Uzzināt vairāk

Dienas Bībeles pants

Dzimtenē ar uzdevumu
Dzimtenē ar uzdevumu

Bībeles lasījums /Ezras1,1–11/ “1 Persijas ķēniņa Kīra pirmajā valdīšanas gadā, lai piepildītos Jeremijas teiktais Kunga vārds, Kungs mudināja Persijas ķēniņa Kīra garu, un tas lika izziņot visā savā valstī šādu rīkojumu, rakstiski un mutiski:  2 “Tā saka Persijas ķēniņš Kīrs: Kungs, debesu Dievs, man ir devis visas zemes valstis, un viņš man pavēlēja uzcelt viņam

Lasīt vairāk

Tuvākie notikumi

Nāc un iesaisties!

Tev ir iespēja kļūt par mūsu atbalsta partneri. Uzzini vairāk.