Atbalsti

NORIJA FONDS – BĒRNU DALĪBAI NOMETNĒ

Scripture Union Latvia vīzija vienmēr ir bijusi palīdzēt tiem bērniem, kuru ģimenes finansiālā situācija neļautu apmeklēt nometnes. Mēs aicinam tevi palīdzēt un ziedot trūcīgo bērnu dalībai nometnē.

Palīdzēsim savējiem!

Šajā gadā mēs esam atvēruši Norija fondu, lai atbalstītu bērnus no trūcīgām ģimenēm. Uz to ierosināja SU Latvia ilggadīgais sponsors Norijs Vilsons no Skotijas. Vairāk kā 10 gadus viņš finansiāli atbalstīja Latvijas trūcīgo bērnu dalību nometnē. Pagājušajā gadā Norijs aizgāja mūžībā, bet mēs gribam turpināt viņa labo darbu. Viņa sirdī bija SU Latvia Latvijas nometnes vieta un bērni. Tieši viņš viens no pirmajiem savulaik atbrauca no Skotijas uz mūsu nometnes vietu un sapņoja par vasaru, skrejošiem un smejošiem bērniem. Tas pārliecināja citus, ka ir vērts ieguldīt šai vietā. Mūsu sapnis ir atjaunot un radīt skaistu vietu bērniem, lai mēs kopā varam pavadīt brīnišķīgu nedēļu nometnē, iepazīstot labāk sevi, viens otru un Dievu.

Ziedo ar norādi NORIJA FONDS trūcīgu bērnu dalību nometnē.

Biedrība Scripture Union Latvia
Reģ. Nr. 50008064641
Konta nr. LV98HABA0551044684795

NOMETNES VIETA

Visus šos gadus mūsu darbības galvenais uzdevums ir bijis aizsniegt un iepriecināt bērnus, organizējot pasākumus, kas vairo labo viņu ikdienā. Esam nolēmuši nometnes vietu veidot par atpūtas un radoša prieka vietu bērniem un jauniešiem. Tas nozīmē, ka piedāvājam šo vietu izmantot arī citām biedrībām un radošajām grupām, kuras organizē vasaras pasākumus bērniem, kas savā ikdienā dzīvo pilsētās un Latvijas lauku un dabas plašumus redz reti. Lai mūsu nometnes vietā organizētie pasākumi būtu pieejami bērniem no dažādām sociālām vidēm, esam izpētījuši, ka svarīgs priekšnoteikums adekvāti ir zema cena. Tādēļ ik gadu meklējam partnerus, kas palīdz segt remonta izdevumus un pamazām uzlabot šīs vietas kvalitāti, lai nomas maksu varētu saglabāt pietiekami zemu. Šogad turpināsim ieguldīt vietas attīstībā, plānojam uzlabot ūdens kvalitāti un teritoriju āra aktivitātēm. Atbalsti vietas attīstību labākām nometnēm!

Ziedo ar norādi NOMETNES LABIEKĀRTOŠANAI nometnes vietas uzlabošanai.

Biedrība Scripture Union Latvia
Reģ. Nr. 50008064641
Konta nr. LV98HABA0551044684795

SAVA DABA BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

Projektu Sava Daba esam uzsākuši pavisam nesen, tādēļ arvien meklējam jaunas iespējas, finansējumu un sadarbības partnerus. Atbalstot pieredzē balstītas āra piedzīvojumu izglītības attīstību Latvijā, darbā ar sociālā riska bērniem un jauniešiem, tu palīdzēsi viņiem caur pieredzi dabā un darbā atklāt jaunas prasmes, iepazīt sevi, līdzcilvēkus, darbu komandā un atklāt vērtības, kas ir kvalitatīvas un atbildīgas dzīves pamatā.

Ziedo ar norādi SAVA DABA nometnes vietas uzlabošanai.

Biedrība Scripture Union Latvia
Reģ. Nr. 50008064641
Konta nr. LV98HABA0551044684795

Nāc un iesaisties!

Kļūsti par brīvprātīgo nometnē!