Nometnes

Viena nedēļa, kas izmaina dzīvi

TAKU MEKLĒTĀJI  16. – 20. JŪLIJS

Jau 25. gadu BDL organizē nometnes bērniem un jauniešiem! Šo īpašo gadu atzīmēsim ar īpašu dubult-nometni, kurā piedalīties aicinātas divas vecuma grupas.

Pusaudži 11-14 gadi

Pusaudžu nometnes laikā daudz jautāsim, meklēsim, iesim un piedzīvosim dažādas takas. Meklēsim takas dabā, āra dzīves un izdzīvošanas prasmes, dosimies piedzīvojumos, pārgājienos, ekskursijā. Apgūsim dažādas prasmes, radošajās darbnīcās, sporta spēlēs, orientēšanās uzdevumos. Piedzīvosim dažādus uzdevumus, kas palīdzēs labāk iepazīt kā mēs katrs veidojam takas cits pie cita. Draudzēsimies, caur dažādām aktivitātēm veidosim un stiprināsim komandas saliedētību, lai stiprinātu takas, kas veido uzticēšanos un paļāvību. Iepazīsim Dieva aicināto cilvēku dzīvesstāstus, lai atklātu vairāk par to kā Dievs veido takas pie mums. Uzzināsim vairāk katrs par sevi, saviem talantiem un to, kādas takas Dievs aicina iet mūs. Tā būs viena nedēļa bagāta ar dažādiem piedzīvojumiem – viena nedēļa, kas izmaina dzīvi!

Jaunieši – mācekļi 15 – 19 gadi

Tajā pašā laikā un vietā jaunieši-mācekļi tiks aicināti izzināt savas Sirds Raksturu. Tas nozīmē, ka jaunietis ne vien atpūtīsies, bet arī kalpos un iepazīs sevi un komandas biedrus, apgūs prasmes darbam cilvēku labā, izzinās Bībeli – patiesas dzīves vērtību pamatus, attīstīs attieksmi un cieņu pret vidi un līdzcilvēkiem. Mēs mācīsimies kopā kalpot, lai piedzīvotu īstu brīvību darot labu!

Jaunieša ieguvumi piedaloties nometnē kā māceklim:

  • Radoša, piepildīta nedēļa ar tūlītēju rezultātu un pozitīvu ieguvumu vēl ilgi pēc tam.
  • Jaunas, pozitīvas attiecības ar draugiem, kas stiprina un palīdz.
  • Jauni sasniegumi, saskarsmes prasmju uzlabošana un pārliecība par sevi.
  • Apgūtas jaunas darba prasmes, spēja plānot laiku un nekādas bailes no darba.
  • Atbildēti jautājumi par sevi, dzīvi un apkārtējiem.
  • Attīstītas spējas darbam komandā un patstāvīgi, kas noderēs kalpošanā un pirmajā darba vietā.

PIETEIKŠANĀS NOMETNEI

Pieteikuma anketa pusaudžiem (11-14 gadi): https://goo.gl/forms/CwCWIVCWB6HU2Cxd2

Pieteikuma anketa jauniešiem-mācekļiem (15-19 gadi): https://goo.gl/forms/YCXc9V9OR4rHEMam2

Apskati bukletu spiežot “ŠEIT”

Gaidam tevi nometnē!

KĀPĒC BDL NOMETNES IR ĪPAŠAS?

Mūsu nometņu mērķis ir IEDVESMOT BĒRNUS ATKLĀT BĪBELI, LAI IEPAZĪTU DZĪVI AR DIEVU, tāpēc katra nometne ir īpaša kopābūšana, kur viens par otru rūpējas un kopā atklāj un piedzīvo daudz jauna! Šo gadu laikā mūsu nometnes ir iemīlējuši vairāk kā 3100 bērnu Latvijā!

Nometnēs par dalībniekiem rūpējas brīvprātīgo vadītāju komanda, kuri ir apmācīti darbam ar pusaudžiem. Dalībnieki nometnēs dzīvo mūsu pašu iekoptajā NOMETNES VIETĀ BĒRNIEM. Bērni dzīvo nelielās koka mājiņās, istabiņās pa 5 līdz 8 dalībniekiem kopā ar vienu vai diviem vadītājiem. Mūsu nometnes ir īpašas ar to, ka tās piedāvā ne vien interesantu un aizraujošu programmu, bet arī pietiekami daudz laika BŪT KOPĀ AR KATRU NO DALĪBNIEKIEM, draudzēties un rūpēties vienam par otru. Tāpēc Bībeles draugu līgas nometnē tiek uzņemti ne vairāk kā 40 bērni, lai kopā pavadītais laiks būtu īpašs katram no viņiem.

Nometnes programma veidota tā, lai caur aktīvām spēlēm, radošām darbnīcām, pārgājieniem un pārsteigumiem bērni atklātu Bībeli un tās Labo vēsti savai dzīvei. Pusaudžiem patīk IZAICINĀJUMI, bet mēs zinām, ka svarīga ir arī DROŠA VIDE un līdzcilvēku atbalsts, lai turpinātos SEVIS IEPAZĪŠANA un veidotos vērtīga DRAUDZĪBA. Mums rūp, lai dalībnieki nometnē ar prieku izbauda nedēļu ārpus pilsētas, uzdrīkstas draudzēties un apgūst ko jaunu.

AICINAM PIETEIKTIES BRĪVPRĀTĪGOS KALPOŠANAI NOMETNĒ!

Ja jūti aicinājumu pavadīt vienu nedēļu darot labu, kalpojot pusaudžiem un esot līdzās ar savu piemēru, kā arī daloties ar saviem talantiem. Nāc un kalpo par bērnu grupiņas vadītāju nometnē. Tu tiksi aicināts rūpēties par 8 bērniem, būt viņu draugu un uzticamu palīgu visās lietās, kā arī palīdzēt ar saviem talantiem nometnes programmas īstenošanā. Mūsu uzdevums ir uklausīt un būt kopā, lai kopīgi piedzīvotu Dieva brīnisķo klātbūtni.

Vecāki, kas piesakās kalpot nometnē saņem 60 EUR atlaidi sava bērna dalībai nometnē!

Nometnes kalpotāji pirms nometnes tiekas “Komandas veidošanas seminārā” 4.-5. maijam. Kalpotāji iepriekš iepazīstas ar nometnes programmu, ir aicināti lūgt par dalībniekiem un nometnes norisi, kā arī palīdz sagatavot nometnes aktivitātes. Dalīties ar to, ko Dievs mums ir devis ir viegli!

Pieteikuma anketa kalpošanai nometnē: https://goo.gl/forms/Onp4ne4pbbpCL0ol1

Nometnes bildes

Nometne “Let Go(d)”
Nometne “Man ir prieks dzīvot”
Vadītāju komanda “Jauns sākums”
Nometne “Jauns sākums”