Nometnes

pieredze, kas izmaina dzīvi

VASARNĪCA  15. – 19. 07. un 22.-26.07.

Pagājušā gada pieprasījums pēc nometnēm mūs iedvesmo dubulto turpināt dubultā! 2019. gada dubultnometne VASARNĪCA notiks divas nedēļas! Tā būs iespēja pavadīt laiku kopā dabā, jauniešu bariņā, prom no mājām līdz pat divām nedēļām! Tu varēsi piedzīvot, atpūsties, izzināt, iegūt jaunus draugus, priecāties, palīdzēt, darboties, apgūt jaunas prasmes, sportot, peldēt, gleznot, doties pārgājienos, kurināt ugunskuru, dziedāt, kalpot, veidot, gleznot un darīt vēl daudz ko citu, kas piestāv vasarai! Vasarnīca nebūs tikai nometne ar pieaugušo dotiem uzdevumiem. Arī tev tiks dota iespēja piedalīties dienas plānošanā, piedzīvot komandas darbu ikdienā, mazliet izkāpt ārpus “komforta zonas”,  un iepazītu savas stiprās puses un talantus. Mēs kopā iepazīsim uzticēšanos, komandas darbu un to, cik liels spēks ir draudzība un atbalsts otram.

Pusaudži 11-13 gadi

Pusaudžu nometnes laikā daudz jautāsim, meklēsim, iesim un piedzīvosim. Izzināsim savu dabu, iepazīsim to ar visām maņām, apgūsim āra dzīves un izdzīvošanas prasmes, dosimies piedzīvojumos, pārgājienos, ekskursijā. Apgūsim dažādas prasmes, radošajās darbnīcās, sporta spēlēs, orientēšanās uzdevumos. Peldēsim, laivosim, šausim ar loku. Piedzīvosim dažādus uzdevumus, kas palīdzēs labāk iepazīt kā vienam otru un sevi. Draudzēsimies, caur dažādām aktivitātēm veidosim un stiprināsim komandas saliedētību, lai stiprinātu uzticēšanos un paļāvību. Iepazīsim Dieva aicināto cilvēku dzīvesstāstus, lai atklātu vairāk par to kāda ir Dieva daba. Uzzināsim vairāk katrs par sevi, saviem talantiem un to, kādas ir mūsu stiprās un vājās puses, kā varam atbalstīt otru un iegūt paši. Tas būs piedzīvojums, kas izmaina dzīvi!

Jaunieši – mācekļi 16 – 19 gadi

Tajā pašā laikā un vietā jaunieši-mācekļi tiks aicināti izzināt savas Sirds Raksturu. Tas nozīmē, ka jaunietis ne vien atpūtīsies, bet arī palīdzēs ikdienas darbos, caur to iepazīstot savas stiprās un vājās puses, komandas biedrus, apgūs prasmes darbam cilvēku labā, izzinās Bībelē paustos, patiesos dzīves vērtību pamatus, attīstīs attieksmi un cieņu pret vidi un līdzcilvēkiem. Mēs mācīsimies kopā kalpot, lai piedzīvotu īstu brīvību darot labu!

Jaunieša ieguvumi piedaloties nometnē kā māceklim:

  • Radoša, piepildīta nedēļa ar tūlītēju rezultātu un pozitīvu ieguvumu vēl ilgi pēc tam.
  • Jaunas, pozitīvas attiecības ar draugiem, kas stiprina un palīdz.
  • Jauni sasniegumi, saskarsmes prasmju uzlabošana un pārliecība par sevi.
  • Apgūtas jaunas darba prasmes, spēja plānot laiku un apziņa, ka varu vairāk kā sākumā domāju.
  • Atbildēti jautājumi par sevi, dzīvi un apkārtējiem.
  • Attīstītas spējas darbam komandā un patstāvīgi, kas noderēs kalpošanā un pirmajā darba vietā.

PIETEIKŠANĀS NOMETNEI

Pieteikuma anketa pusaudžiem (11-13 gadi): pieteikšanās 2019. gada nometnei tiks atvēra februārī!

Pieteikuma anketa jauniešiem-mācekļiem (16-19 gadi): pieteikšanās 2019. gada nometnei tiks atvēra februārī!

KĀPĒC BDL NOMETNES IR ĪPAŠAS?

Mūsu nometņu mērķis ir IEDVESMOT BĒRNUS ATKLĀT BĪBELI, LAI IEPAZĪTU DZĪVI AR DIEVU, tāpēc katra nometne ir īpaša kopābūšana, kur viens par otru rūpējas un kopā atklāj un piedzīvo daudz jauna! Šo gadu laikā mūsu nometnes ir iemīlējuši vairāk kā 3100 bērnu Latvijā!

Nometnēs par dalībniekiem rūpējas brīvprātīgo vadītāju komanda, kuri ir apmācīti darbam ar pusaudžiem. Dalībnieki nometnēs dzīvo mūsu pašu iekoptajā NOMETNES VIETĀ BĒRNIEM. Bērni dzīvo nelielās koka mājiņās, istabiņās pa 5 līdz 8 dalībniekiem kopā ar vienu vai diviem vadītājiem. Mūsu nometnes ir īpašas ar to, ka tās piedāvā ne vien interesantu un aizraujošu programmu, bet arī pietiekami daudz laika BŪT KOPĀ AR KATRU NO DALĪBNIEKIEM, draudzēties un rūpēties vienam par otru. Tāpēc Bībeles draugu līgas nometnē tiek uzņemti ne vairāk kā 40 bērni, lai kopā pavadītais laiks būtu īpašs katram no viņiem.

Nometnes programma veidota tā, lai, caur pieredzē balstītiem uzdevumiem un āra aktivitātēm, aktīvām sporta spēlēm, radošām darbnīcām, pārgājieniem un pārsteigumiem, bērni atklātu vērtīgas dzīves pamatus, iepazītu Bībelē paustās vērtības un tās Labo vēsti savai dzīvei. Pusaudžiem patīk IZAICINĀJUMI, bet mēs zinām, ka svarīga ir arī DROŠA VIDE un līdzcilvēku atbalsts, lai turpinātos SEVIS IEPAZĪŠANA un veidotos vērtīga DRAUDZĪBA. Mums rūp, lai dalībnieki nometnē ar prieku izbauda nedēļu ārpus pilsētas, uzdrīkstas draudzēties un apgūst ko jaunu.

AICINAM PIETEIKTIES BRĪVPRĀTĪGOS KALPOŠANAI NOMETNĒ!

Ja jūti aicinājumu pavadīt vienu nedēļu darot labu, kalpojot pusaudžiem un esot līdzās ar savu piemēru, kā arī daloties ar saviem talantiem. Nāc un kalpo par bērnu grupiņas vadītāju nometnē. Tu tiksi aicināts rūpēties par 8 bērniem, būt viņu draugu un uzticamu palīgu visās lietās, kā arī palīdzēt ar saviem talantiem nometnes programmas īstenošanā. Mūsu uzdevums ir uzklausīt un būt kopā, lai kopīgi piedzīvotu Dieva brīnisķo klātbūtni.

Vecāki, kas piesakās kalpot nometnē saņem 50 EUR atlaidi sava bērna dalībai nometnē!

Nometnes kalpotāji pirms nometnes tiekas Komandas veidošanas seminārā (15.-16.06.2019.), iepriekš iepazīst viens otru, nometnes programmu, ir aicināti lūgt par dalībniekiem un nometnes norisi, kā arī palīdz sagatavot nometnes aktivitātes. Dalīties ar to, ko Dievs mums ir devis ir viegli!

Pieteikuma anketa kalpošanai nometnē: tiks atvērta februārī!

Nometnes bildes

Nometne “Let Go(d)”
Nometne “Man ir prieks dzīvot”
Vadītāju komanda “Jauns sākums”
Nometne “Jauns sākums”