Vissvarīgākie svētki
Vissvarīgākie svētki

Bībeles lasījums /2. Mozus 12,1–20/ Kungs teica Mozum un Āronam Ēģiptes zemē:  “Šis mēnesis jums ir mēnešu sākums, tas jums ir pirmais no gada mēnešiem!  Runājiet uz visu Israēla sapulci: šā mēneša desmitajā dienā lai katrs sava tēva namā ņem...

Lasīt vairāk