Prieks dzīvot!
Prieks dzīvot!

Bībeles lasījums /Jeremijas 17, 1–13/ grēks ir ierakstīts ar dzelzs spalvu, ar dimanta grebli iegrebts uz viņu sirds plāksnēm un uz jūsu altāru ragiem, 2 kamēr vien viņu dēli piemin savus altārus un ašēras – zem katra zaļoksna koka un uz pakalnu...

Lasīt vairāk
Vai Dievs ir mainījies?
Vai Dievs ir mainījies?

Bībeles lasījums /Jeremijas 16, 1–21/ 1 Tad pār mani nāca Kunga vārds: 2 “Neņem sev sievu, un lai tev šajā vietā nav ne dēlu, ne meitu, 3 jo tā saka Kungs par dēliem un meitām, kas šai vietā ir dzimuši, un par viņu mātēm, kas tos dzemdējušas, un...

Lasīt vairāk
Padomi veiksmīgai dzīvei
Padomi veiksmīgai dzīvei

Bībeles lasījums /Jeremijas 15, 1–21/ 1  Kungs man teica: “Pat ja manā priekšā stāvētu Mozus un Samuēls, mana dvēsele nav pie šīs tautas, – sūti tos projām no manis, lai tie iet prom! 2  Un, kad tie tev teiks: kurp mums jāiet? – tad saki tiem: tā...

Lasīt vairāk
Spēka noslēpums
Spēka noslēpums

Bībeles lasījums /Psalms 20/ 1 Korvedim. Dāvida psalms. 2 Lai Kungs atbild tev briesmu dienā, lai Jēkaba Dieva vārds tevi paaugstina, 3 lai sūta no svētnīcas tev palīdzību, lai no Ciānas tevi balsta, 4 lai atceras visus tavus upurus, tavi...

Lasīt vairāk
Būt vienotiem Garā
Būt vienotiem Garā

Bībeles lasījums /Jeremijas 13, 15–27/ 15 Klausieties, sadzirdiet un nelepojieties, jo Kungs ir runājis! 16 Dodiet godu Kungam, jūsu Dievam, pirms viņš sūta tumsu, pirms piedauzās jūsu kājas pie pakalniem krēslā. Un, kamēr jūs alkstat gaismas...

Lasīt vairāk
Palikt Dieva tuvumā
Palikt Dieva tuvumā

Bībeles lasījums /Jeremijas 13, 1–14/ 1 Kungs man teica tā: “Ej nopērc sev linu jostu un apliec to sev ap gurniem, bet ūdenī to nemērc.” 2 Un es nopirku sev jostu, kā Kungs bija teicis, un apliku to sev ap gurniem. 3 Un Kunga vārds nāca otrreiz...

Lasīt vairāk
Mēs esam Dieva mantojums
Mēs esam Dieva mantojums

Bībeles lasījums /Jeremijas 12, 7–17 / 7 “Es pametu savu namu, es pametu savu mantoto, savas dvēseles mīļo es atdevu viņas naidnieka rokā. 8 Mana mantotā tapa kā biezokņu lauva, savu balsi pret mani tā pacēla, tādēļ to nīstu. 9 Vai mana mantotā...

Lasīt vairāk
Uzticies Dievam!
Uzticies Dievam!

Bībeles lasījums /Jeremijas 11,18 –12,6/ 18 Kungs lika man zināt, un nu zinu, viņš man parādīja to darbus. 19 Bet es biju kā rāms jērs, uz kaušanu novests, un es nezināju, ka tie pret mani perina ienaidu: sapūdēsim koku kopā ar augli un...

Lasīt vairāk
Noticēt mīlestībai
Noticēt mīlestībai

Bībeles lasījums /Jeremijas 11, 1–17/ 1 Vārdi, kas Jeremijam nāca no Kunga: 2 “Klausieties šīs derības vārdus un sakiet tos Jūdas vīriem un Jeruzālemes iemītniekiem! 3 Saki tiem: tā saka Kungs, Israēla Dievs: nolādēts tas vīrs, kas nepaklausa šīs...

Lasīt vairāk
Laika prognoze
Laika prognoze

Bībeles lasījums /Lūkas 12, 54–59/ 54 Un viņš sacīja ļaužu pūlim: “Kad jūs rietumos redzat paceļamies mākoni, jūs tūlīt sakāt: lietus tuvojas, – un tā notiek. 55 Kad pūš dienvidvējš, jūs sakāt: būs karstums, – un tā notiek. 56 Liekuļi! Zemes un...

Lasīt vairāk