Uzticies Dievam!
Uzticies Dievam!

Bībeles lasījums /Jeremijas 11,18 –12,6/ 18 Kungs lika man zināt, un nu zinu, viņš man parādīja to darbus. 19 Bet es biju kā rāms jērs, uz kaušanu novests, un es nezināju, ka tie pret mani perina ienaidu: sapūdēsim koku kopā ar augli un...

Lasīt vairāk
Noticēt mīlestībai
Noticēt mīlestībai

Bībeles lasījums /Jeremijas 11, 1–17/ 1 Vārdi, kas Jeremijam nāca no Kunga: 2 “Klausieties šīs derības vārdus un sakiet tos Jūdas vīriem un Jeruzālemes iemītniekiem! 3 Saki tiem: tā saka Kungs, Israēla Dievs: nolādēts tas vīrs, kas nepaklausa šīs...

Lasīt vairāk
Laika prognoze
Laika prognoze

Bībeles lasījums /Lūkas 12, 54–59/ 54 Un viņš sacīja ļaužu pūlim: “Kad jūs rietumos redzat paceļamies mākoni, jūs tūlīt sakāt: lietus tuvojas, – un tā notiek. 55 Kad pūš dienvidvējš, jūs sakāt: būs karstums, – un tā notiek. 56 Liekuļi! Zemes un...

Lasīt vairāk
Sašķeltas ģimenes
Sašķeltas ģimenes

Bībeles lasījums /Lūkas 12, 49–53/ 49 Uguni es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, ka tā jau degtu! 50  Bet ir kristība, kurā man jātop kristītam, un cik es esmu sasaistīts, kamēr tā piepildīsies. 51 Jums šķiet, ka esmu ieradies nest mieru...

Lasīt vairāk
Vietnieku sagatavošanās
Vietnieku sagatavošanās

Bībeles lasījums /Lūkas 12, 35–48/ 35  Lai jūsu gurni ir apjozti un jūsu lāpas degošas! 36  Esiet līdzīgi cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tūdaļ tam atvērtu, kad tas nāks un klauvēs. 37 Laimīgi tie kalpi, kurus kungs...

Lasīt vairāk
Ne tikai bagātība
Ne tikai bagātība

Bībeles lasījums /Lūkas 12, 22–34/ 22 Un viņš sacīja saviem mācekļiem: “Tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ – ko ēdīsiet, nedz savas miesas dēļ – ko vilksiet mugurā. 23 Jo dzīvība ir vērtāka nekā barība un miesa nekā drēbes. 24...

Lasīt vairāk
Veiksme vai gudrība?
Veiksme vai gudrība?

Bībeles lasījums /Lūkas 12, 13–21/ 13 Kāds no pūļa viņam sacīja: “Skolotāj, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā.” 14 Viņš tam atbildēja: “Cilvēk, kas mani ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju?” 15 Un viņš tiem sacīja...

Lasīt vairāk
Bailes un drošība
Bailes un drošība

Bībeles lasījums /Lūkas 12, 1–12/ 1  Kad sapulcējās tūkstošiem ļaužu, tā ka cits citu gandrīz vai sabradāja, viņš sāka sacīt saviem mācekļiem: “Piesargieties no farizeju rauga, tas ir, no liekulības. 2  Nekas nav tā aizsegts, ka netiktu atklāts...

Lasīt vairāk
Tieša valoda
Tieša valoda

Bībeles lasījums /Lūkas 11, 37–54/ 37 Kad Jēzus beidza runāt, kāds farizejs uzaicināja viņu pie sevis uz maltīti; un iegājis viņš apsēdās pie galda. 38 Farizejs brīnījās, redzēdams, ka viņš pirms azaida nemazgājas. 39 Un Kungs tam sacīja: “Tagad...

Lasīt vairāk
Sirds baušļi
Sirds baušļi

Bībeles lasījums /Psalms 119, 57–64/ 57 Mana daļa ir Kungs, es teicu, ka tavus vārdus ievēroju! 58 No sirds pūlos, lai tu atmaigsti, apžēlo mani, kā esi solījis! 59 Es savus ceļus pārdomāju, tagad eju pie tavām liecībām atpakaļ! 60 Es steidzos un...

Lasīt vairāk
Kāda gaisma?
Kāda gaisma?

Bībeles lasījums /Lūkas 11, 33–36/ 33  Gaismekli iededzis, neviens to neliek slēptuvē vai zem pūra, bet liek to lukturī, lai ienācēji redzētu gaismu. 34 Miesas gaismeklis ir acs; ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa ir gaismas pilna; bet...

Lasīt vairāk
Pareizie akcenti
Pareizie akcenti

Bībeles lasījums /Lūkas 11, 27–32/ 27 Kad viņš tā runāja, kāda sieviete ļaužu pūlī paceltā balsī sacīja viņam: “Laimīgas tās miesas, kas tevi nēsājušas, un krūtis, kas tevi zīdījušas!” 28 Bet viņš teica: “Vēl jo vairāk laimīgi ir tie, kas Dieva...

Lasīt vairāk