Spēka noslēpums

Spēka noslēpums

Spēka noslēpums

Bībeles lasījums /Psalms 20/

1 Korvedim. Dāvida psalms.
2 Lai Kungs atbild tev briesmu dienā,
lai Jēkaba Dieva vārds tevi paaugstina,
3 lai sūta no svētnīcas tev palīdzību,
lai no Ciānas tevi balsta,
4 lai atceras visus tavus upurus,
tavi sadedzināmie upuri lai viņam tīkami.
5 Lai viņš tev dod, ko grib tava sirds,
ko tu nolūko, lai viņš tev rod!
6 Lai gavilējam par tavu uzvaru,
mūsu Dieva vārdā lai ceļam karogus!
Lai Kungs piepilda visas tavas lūgsnas!
7 Nu zinu, ka Kungs glābs savu svaidīto,
atsauksies tam no savām svētajām debesīm,
pestīs to ar savu vareno labo roku!
8 Tie kaujas ratus un šie zirgus,
bet mēs – Kunga, sava Dieva, vārdu daudzinām!
9 Viņi liecas un krīt,
bet mēs ceļamies un stāvam taisni!
10 Dievs, sargi ķēniņu!
Lai viņš mums atsaucas dienā, kad sauksim!

 

Bībeles pārdomas

“Es jūs lūdzu, brāļi, mūsu kunga Jēzus Kristus un Gara mīlestības vārdā, nāciet man palīgā savās aizlūgšanās Dieva priekšā.” (Romiešiem 15, 30)

Šīsdienas psalms ir kā grezna lūgšanu buķete, kuru varētu droši lietot, piemēram, sveicot kādu ar ievešanu garīdznieka amatā vai arī vienkārši vēlot kādam vislabāko.

Tik daudz dziļu un krāšņu vēlējumu vienkopus! Bet varbūt tie ir domāti tikai konkrētam valdniekam noteiktā situācijā un laikā? Vai tā varētu būt lūgšana arī par mani un tevi? Mēs gan neesam valdnieki, kuriem jāpārvalda sarežģīta valsts vai jāvada karagājiens pret ienaidnieku, bet vai tādēļ mums problēmu mazāk? Mums tāpat ir kaut kas jāpārvalda, kaut vai sava mājas dzīve. Tāpat nākas izcīnīt kaujas, piemēram, savā sirds pasaulē, arī darbā nereti nākas saskarties ar konfliktsituācijām. Kur nu vēl garīgās cīņas ar grēku un nepaklausību!

Cik ļoti tad ir nepieciešams, lai Dievs uzklausa, sūta palīdzību, uzlūko mūsu garīgos upurus! Mums tāpat katram ir kādas sirds vēlmes, kādi sapņi, kuru piepildīšana varētu nest mums lielu prieku (5.p.).

Šajā psalmā nav tikai parādīts veids, kā lūgt. Te ir kas pārsteidzošs, kas mums, lūdzējiem, bieži pietrūkst. Dāvidam ir pārliecība, ka Dievs jau uzklausa šo lūgšanu. Nu es zinu, ka tas Kungs uzklausa (7.p.). Kā Dāvids to var zināt, un kā es varu zināt par savu lūgšanu? Vai tad Dāvids varēja būt tik pārliecināts, ka viss, ko valdnieka sirds vēlēsies, saskanēs ar to, ko svētīs Dievs? Kur nu vēl tas, ko vēlas mana sirds?

Tomēr Dāvids lūdz, iespējams, ne tik daudz ar prātu analizējot, vai pareizi, bet gan no sirds. Un Dievs atbild viņa sirdī. Viņš savu spēku atrod Dieva vārdā, kas spēj pieveikt jebkuru ienaidnieku. Pārliecība par uzklausīšanu nāk no dziļa avota – Dieva, no ciešām saitēm ar Viņu.

Kur tu gūsti spēku? Kā būtu, ja tu mēģinātu to meklēt pie Dieva?

 

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: