Dievs ir labs
Dievs ir labs

/Psalms 103/ 1 Dāvida psalms. Teici To Kungu, mana dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto Vārdu! 2 Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis! 3 Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas; 4 Viņš...

Lasīt vairāk
Atdzimšana
Atdzimšana

/Mihas 7, 11–20/ 11 “Nāks diena, kur atkal no jauna uzcels tavus mūrus, diena, kur tavas robežas sniegsies atkal tālu. 12 Tanī dienā nāks pie tevis no Asīrijas un Ēģiptes pilsētām, no Ēģiptes līdz Eifratai, no vienas jūras līdz otrai, no...

Lasīt vairāk
Pagrimšana
Pagrimšana

/Mihas 7, 1-10/ 1 Bēdas man! Jo man klājas kā tādam augļu novākšanas laikā, kas vīnadārzā salasa ražas atlikumus, kad vairs neatrod neviena ēšanai derīga ķekara un arī nevienas pirmās ražas vīģes, ko mana sirds tā kāro! 2 Dievbijīgie ir izmiruši...

Lasīt vairāk
Kā tuvoties Dievam?
Kā tuvoties Dievam?

/Mihas 6, 1–16/ 1 Klausaities taču, ko saka Tas Kungs: “Celies un sāc savu uzstāšanos tiesā kalnu priekšā un ļauj pakalniem sadzirdēt savu balsi!” 2 Klausaities jūs, kalni, kā Tas Kungs ies tiesā, un arī jūs, spēcīgie zemes pamati, jo...

Lasīt vairāk
Ķēniņš nāks
Ķēniņš nāks

/Mihas 4,14–5,14/ 14 Bet tagad, karotāja, bruņojies! Mēs esam ielenkti, un ar rīksti viņi sitīs pa vaigu Israēla tiesnesi. 1 Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un...

Lasīt vairāk
Izmanto laiku!
Izmanto laiku!

/Psalms 2/ 1 Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? 2 Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret To Kungu un Viņa svaidīto: 3 “Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus!” 4 Bet, kas debesīs valda, smejas, un Tas...

Lasīt vairāk
Vai tam var ticēt?
Vai tam var ticēt?

/Mihas 4, 1–13/ 1 Bet visu dienu galā kalns, uz kura atrodas Tā Kunga nams, stāvēs jo stipri, būdams augstāks nekā visi citi kalni, paceldamies augstu pāri visiem pakalniem, un visas tautas steigsies pie tā. 2 To starpā būs arī daudzas citas...

Lasīt vairāk
Mans, mans, mans!
Mans, mans, mans!

/Mihas 2, 1–13/ 1 Bēdas tiem, kas izgudro netaisnību pret citiem un lolo, izstiepušies savās guļasvietās, ļaunus nodomus un tos īsteno rīta gaismā, jo viņu rokās ir vara! 2 Viņi ar varu piesavinās laukus un atņem mājas, kas viņiem iepatīkas; tā...

Lasīt vairāk
Nedziedināmas rētas
Nedziedināmas rētas

/Mihas 1, 1–16/ 1 Šis ir Tā Kunga vārds, kas nāca pār Mihu no Morešetas Jūdas ķēniņu Jotāma, Ahasa un Hiskijas valdīšanas laikā parādībā par Samariju un Jeruzālemi. 2 Uzklausait to, visas tautas, ievēro to, zeme un visi, kas to apdzīvojat! Pats...

Lasīt vairāk
Ko un kā mēs gaidām?
Ko un kā mēs gaidām?

/2. Pētera 3, 14–18/ 14 Tādēļ, mīļie, to gaidīdami, centieties, ka Viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus, 15 un uzskatiet mūsu Kunga pacietību kā glābšanai dotu, kā jau arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis pēc...

Lasīt vairāk
Cik ilgi?
Cik ilgi?

/2. Pētera 3, 8–13/ 8 Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena. 9 Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu...

Lasīt vairāk