Nedrošs darījums
Nedrošs darījums

/Esteres 4, 1–17/ 1 Kad Mordohajs uzzināja visu, kas bija darīts, viņš saplēsa savas drēbes, apģērba maisu un kaisīja pelnus uz savas galvas. Viņš izgāja pilsētas vidū un brēca skaļā un izmisuma pilnā balsī. 2 Viņš nonāca ķēniņa vārtu priekšā...

Lasīt vairāk
Pret ko mēs cīnāmies?
Pret ko mēs cīnāmies?

/Esteres 3, 1–15/ 1 Pēc šiem notikumiem ķēniņš Ahasvers iecēla augstākā godā un visaugstākā amatā agagieti Hamanu, Hammedatas dēlu, un lika viņa sēdekli augstāk par visiem lielkungiem savā galmā. 2 Un visiem ķēniņa galma kalpotājiem bija jāliecas...

Lasīt vairāk
Skaistuma konkurss
Skaistuma konkurss

/Esteres 2, 1–23/ 1 Pēc šiem notikumiem, kad ķēniņa Ahasvera dusmas bija rimušās, viņš atcerējās Vašti un to, ko viņa bija darījusi un kas bija lemts pret viņu. 2 Tad galminieki, kas viņu apkalpoja, sacīja: “Ir jāsameklē ķēniņam jaunas...

Lasīt vairāk
Pravietiska lūgšana
Pravietiska lūgšana

/1. Samuēla 2, 1–10/ 1 Tad Anna pielūdza un sacīja: “Mana sirds ir līksma par To Kungu, mans rags ir augstu pacelts Tā Kunga spēkā; mana mute ir atvērta pret maniem ienaidniekiem, jo es priecājos par Tavu pestīšanu. 2 Neviens nav svēts, kā...

Lasīt vairāk
Kādas būs sekas?
Kādas būs sekas?

/Esteres 1, 1–22/ 1 Un notika Ahasvera laikā, kad viņš bija ķēniņš no Indijas līdz Etiopijai pār simts divdesmit septiņām zemēm, 2 ka tajās dienās, kad ķēniņš Ahasvers sēdēja savas valsts tronī, kas bija Sūsas pilī, 3 viņš sarīkoja savas...

Lasīt vairāk
Cik daudz ir uzticēts tev?
Cik daudz ir uzticēts tev?

/Lūkas 19, 11–27/ 11 Viņiem klausoties, Tas stāstīja vēl vienu līdzību, tamdēļ ka viņi, Jēzum tuvu pie Jeruzālemes esot, domāja, ka tūliņ vajag parādīties Dieva valstībai. 12 Viņš teica: “Kāds augstas kārtas cilvēks devās ceļā uz tālu zemi...

Lasīt vairāk