Cik ilgi?

Cik ilgi?

Cik ilgi?

/2. Pētera 3, 8–13/

8 Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena.
9 Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.
10 Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts.
11 Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā,
12 gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs.
13 Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo.

Bībeles pārdomas

Kādi skrien, lai kaut ko paspētu izdarīt, citi, lai izlabotu to, kas nokavēts. Kādi vienkārši sēž un gaida. Tomēr visiem laiks neatgriezeniski rit uz priekšu.

Cik gan jocīgi vārdi izskan šodienas Rakstu vietā (18.p.). Kā var būt Dievam tik atšķirīga laika izjūta? Bet noteikti ne jau laika izjūtā vai pašā laikā ir problēma, bet gan tajā, kāds patiesībā ir Dievs. Te vēstules autors norāda, ka Dievs stāv pāri laikam – Viņam pieder laika iesākums un arī tā gals. Dienas, stundas un sekundes varam skaitīt mēs, bet ne Dievs. Ir grūti to aptvert, bet Dievs valda arī ārpus laika – mūžībā, kur laiku neskaita un pulksteņiem nepievērš uzmanību.

Tik varens un visspēcīgs Dievs ir pilns žēlastības. Kad paveramies apkārt, redzam, ka tik daudz ļaunuma un posta ir visur. Kādi var sacīt, ka Dievam vajadzētu darīt galu ļaunumam pasaulē, ja reiz Viņš ir tik spēcīgs. Bet ja padomā, arī mūsos pukst sirds, kura nebūt nav bezvainīga un tīra, bez neviena ļaunuma traipa. Un tas ļaunums, kas ir pasaulē, ir grēka ienests. Mēs paši un mūsu tuvinieki, draugi ir tie, kas grēko. Dievs grēku nedala vieglā, vidējā un smagā, kā ir pierasts lasīt kriminālkodeksā par noziegumiem – jebkurš grēks, vai tas būtu liels vai mazs mūsu vērtējumā, atšķir mūs no Dieva. Un kas gan notiktu, ja Dievs rīt nolemtu iznīcināt šo ļauno pasauli, pazudināt katru grēcinieku? Kas notiktu ar mums tuviem cilvēkiem? Un kas notiktu ar mums pašiem?

Šai pasaulei reiz pienāks gals, bet atcerēsimies, ka mums ir dots laiks, lai pastāstītu citiem par Dieva mīlestību, apliecinātu to ar labiem darbiem un stipru ticību.

Kas ir tie cilvēki, kuriem tu vēlētos pastāstīt par Dievu? Ko tu vari mācīties no tā, kāda ir Dieva pacietība?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: