Miljons iespēju
Miljons iespēju

Bībeles lasījums /Kolosiešiem4,2–9/ Palieciet vienmēr lūgšanā, nepagurstot pateikties Dievam.  Lūdziet Dievu arī par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam, ka spējam izteikt Kristus noslēpumu, kura dēļ es esmu saistīts važās;  lūdziet, lai es...

Lasīt vairāk
Mājās pie kristiešiem
Mājās pie kristiešiem

Bībeles lasījums /Kolosiešiem3,18–4,1/ Jūs, sievas, pakļaujieties vīriem, tā piederas saskaņā ar Kungu.   Jūs, vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām.   Jūs, bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami...

Lasīt vairāk
Kā dzīvot?
Kā dzīvot?

Bībeles lasījums /Kolosiešiem 3, 12–17/ Kā Dieva izredzētie, svētie un Dieva mīlētie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu,  esiet pacietīgi un piedodiet cits citam, ja kādam ir pret kādu kas...

Lasīt vairāk
Populārie netikumi
Populārie netikumi

Bībeles lasījums /Kolosiešiem 3, 1–11/ Ja nu jūs esat augšāmcelti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīvība...

Lasīt vairāk
Ēna un realitāte
Ēna un realitāte

Bībeles lasījums /Kolosiešiem 2, 16–23/ Tad nu lai neviens jūs netiesā par ēdienu un dzērienu un par attieksmi pret svinamām dienām vai jaunmēness svētkiem, vai sabatu – tas viss ir kā nākamības ēna, bet pati nākamība jau ir Kristū. Neviens lai...

Lasīt vairāk
Esi pārliecināts!
Esi pārliecināts!

Bībeles lasījums /Kolosiešiem 2, 8–15/ Raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristū. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums...

Lasīt vairāk
Meklē spēku!
Meklē spēku!

Bībeles lasījums /Kolosiešiem 2, 1–7/ Es gribu, lai jūs zinātu, cik liela cīņa man ir jāizcīna par jums un par tiem, kas ir Lāodikejā, un par pārējiem, kas mani nepazīst pēc izskata; lai viņu sirdis tiktu iepriecinātas, vienotas mīlestībā un visā...

Lasīt vairāk
Dieva amatā
Dieva amatā

Bībeles lasījums /Kolosiešiem 1, 21–29/ Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši; bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristū caur viņa nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam...

Lasīt vairāk
Kāds ir Dievs?
Kāds ir Dievs?

Bībeles lasījums /Kolosiešiem 1, 13–20/ Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda sava mīļotā Dēla valstībā –  viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis – viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības...

Lasīt vairāk
Augļu noslēpums
Augļu noslēpums

Bībeles lasījums /Kolosiešiem 1, 9–12/ Tādēļ arī mēs kopš tās dienas, kad to dzirdējām, nemitējamies par jums lūgt Dievu, lai jūs tiktu piepildīti ar viņa gribas atziņu visā gudrībā un garīgā sapratnē, lai, nesdami augļus un augdami Dieva atziņā...

Lasīt vairāk
Atšķirības noslēpums
Atšķirības noslēpums

Bībeles lasījums /Kolosiešiem 1, 1–8/ Pāvils, pēc Dieva gribas Jēzus Kristus apustulis, un Timotejs, mūsu brālis, sūta sveicienu Kolosās dzīvojošiem Dieva ļaudīm un uzticamajiem brāļiem Kristū: žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva! Mēs...

Lasīt vairāk