Kā dzīvot?

Kā dzīvot?

Kā dzīvot?
Bībeles lasījums /Kolosiešiem 3, 12–17/

Kā Dieva izredzētie, svētie un Dieva mīlētie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu,  esiet pacietīgi un piedodiet cits citam, ja kādam ir pret kādu kas pārmetams, – kā Kungs jūs ir apžēlojis, tāpat dariet arī jūs. Bet pāri visam lai ir mīlestība, kas visu sasien kopā pilnībā. Jūsu sirdīs lai valda Kristus miers. Tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa; un esiet pateicīgi!  Lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet cits citu gudrībā, ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas! Un visu, ko vien jūs darāt, vārdos vai darbos, visu dariet Kunga Kristus vārdā, caur viņu pateikdamies Dievam Tēvam.

Bībeles pārdomas

Kurš gan nevēlētos kopā strādāt vai mācīties ar cilvēku, kurš ir līdzjūtīgs, laipns, pacietīgs, piedodošs, mīlošs un saprotošs?

Tieši ar šādām īpašībām apustulis Pāvils raksturo cilvēkus, kuri sevi sauc par Kristus sekotājiem un kuri pazīst Dievu. Vai vispār cilvēkam iespējams būt ideālam, šim aprakstam atbilstošam? Bieži ir tā, ka, ja viena vai vairākas īpašības ir dabiskas, tad par citām ir jāpiedomā, jo to izpausme ne vienmēr izdodas.

Vārdi un darbi ir cilvēka raksturojuma pamatā. Kristiešiem nevajadzētu ne darīt, ne teikt jebko, kas būtu Kristus necienīgs. To mēs visi it kā zinām, bet kā izdzīvojam šos padomus? Dienu no dienas mēs veidojam raksturu mūžībai, ja katru dienu no jauna nododam sevi Dieva kontrolei, lai Viņš vada visu, ko mēs sakām vai darām. Bet vai ļaujam Dievam darboties mūsos? Vai uzticam Viņam visu?

Savas dzīves laikā uz zemes Kristus gan vārdos, gan darbos pierādīja, kāda ir sirsnīga līdzjūtība, ko nozīmē rīkoties laipni un pazemīgi, kā iespējams paciest citus cilvēkus un kāda ir patiesa piedošana. To Viņš darīja, mīlēdams cilvēkus.

Šajā vēstulē Pāvils atkārtoti uzsver divas nepieciešamības: pateikties Dievam Tēvam Jēzus Kristus vārdā un kalpot gan Dievam, gan cilvēkiem. Bet kā to izdarīt? Kā lai kalpojam, kā lai piedodam tiem, kas ir mūs smagi ievainojuši? Pāvils dod arī atbildi (14.p.). Ja būs mīlestība, tad arī dabīga būs tāda rīcība, uz kādu te tiekam aicināti. Ja mīlestībā pamācīsim cits citu, tad visi kopā pilnveidosimies un kļūsim Kristum līdzīgāki.

Kā tevi kā kristieti raksturotu cilvēki, ar kuriem tu ikdienā strādā, mācies un dzīvo blakus? Kā tavi vārdi atbilst tavai rīcībai?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: