Mājās pie kristiešiem

Mājās pie kristiešiem

Mājās pie kristiešiem
Bībeles lasījums /Kolosiešiem3,18–4,1/

Jūs, sievas, pakļaujieties vīriem, tā piederas saskaņā ar Kungu.   Jūs, vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām.   Jūs, bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami un ir pēc Kunga prāta.   Jūs, tēvi, netramdiet savus bērnus, lai tie nekļūst pārāk bikli.   Jūs, kalpi, esiet paklausīgi visās lietās saviem miesīgajiem kungiem, ne skata pēc – kā izdabājot kādam cilvēkam, bet ar šķīstu sirdi, Kungu Kristu bijājot.  Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds – ne kā cilvēkiem, bet kā Kungam,  zinādami, ka jūs saņemsiet no Kunga savu mantojuma daļu: jūs esat Kunga Kristus kalpi.   Bet ļaundaris saņems atmaksu par savu ļaundarību, un tur cilvēka stāvoklim nav nozīmes. Kungi, izturieties pret saviem kalpiem, kā tas pēc taisnības pienākas, apzinādamies – arī pār jums ir Kungs debesīs.

Bībeles pārdomas

Kādas ir tavas mājas? Kāda atmosfēra tur valda? Ko par tevi pateiktu cilvēks, kas viesojas tavās mājās?

Mājas ir ne tikai vieta, kur cilvēki dzīvo, bet  mājas ir ģimene – cilvēki, kas tur dzīvo. Kas nosaka gaisotni un vidi mājās? Vai tās nav attiecības, kādas valda ģimenē? Kā tās veidojas starp sievu un vīru, bērniem un vecākiem, īpaši starp tēvu un bērniem. Savstarpējās attiecības ģimenē bieži ietekmē arī attiecības darba vietā. Labu attiecību spēks dod apziņu – ja es kļūdīšos, mani sapratīs, mans vīrs joprojām mani mīlēs, viņš nebūs skarbs pret mani; mani vecāki pieņems arī, ja es izdarīšu kaut ko nepareizu. Bērniem būtu jāuzaug ar drošības sajūtu, ka mājas ir vieta, kur nekad nav jābaidās no vardarbības un ļaunuma. Bet vai tā ir? Skatoties filmas, lasot žurnālus, vērojot sabiedrību, arvien vairāk liekas, ka cilvēki nevēlas mīlēt, paklausīt kādam. Arī bērni bieži tiek audzināti visatļautībā. Kā ir tavā ģimenē? Kā tu tur jūties un kā jūtas pārējie?

Dieva mērķis cilvēkiem ir harmonija un miers mūsu mājās, kas atgādina to mieru un saskaņu, kāds ir debesu mājās. Tas nozīmē – lai arī ģimenē un sabiedrībā kopā dzīvo dažādu personību cilvēki, viņiem ir iespējams dzīvot saskaņā, ja vien cilvēki ir gatavi pūlēties attiecību labā.

Šis teksts atgādina, ka labām attiecībām ir tālejošas sekas (24.-25.p.). Bieži ir priekšstats, ka mūžības apbalvojumus cilvēki saņems tikai par garīgām nodarbēm. Pāvils paskaidro, ka visi darbi, kas pagodina Kristu, saņems mūžības atalgojumu.

Izvērtē savu attieksmi pret saviem ģimenes locekļiem. Kas tev jāmaina? Lūdz, lai Dievs tev dod spēku mainīties!

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: