Esi pārliecināts!

Esi pārliecināts!

Esi pārliecināts!
Bībeles lasījums /Kolosiešiem 2, 8–15/

Raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristū. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. Viņā jūs esat saņēmuši arī apgraizīšanu – ne to, kas rokām veikta, bet, atbrīvoti no miesas dabas, jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristū:  jūs esat līdz ar viņu apbedīti kristībā, kurā arī jūs caur ticību esat augšāmcelti Dieva spēkā, tā spēkā, kas viņu atmodināja no mirušajiem.  Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, dāvādams mums visu grēku piedošanu.  Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta, – viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas un, tās atklāti kaunā likdams, svinēja pār tām uzvaru Kristū.

Bībeles pārdomas

Ne vienmēr ir viegli atšķirt labo no ļaunā, pareizo no nepareizā. Atceries, ka Kristus ir patiesība.

Šī Rakstu vieta bieži tiek lietota kā apgalvojums, ka kristiešiem nevajadzētu ne mācīties, ne lasīt visu, kas saistīts ar filozofiju (8.p.). Tas nebija apustuļa Pāvila mērķis, kurš pats bija lietpratējs un labi orientējās dažādos filozofijas novirzienos. Pāvils brīdina Kolosas Kristus sekotājus no kļūdīšanās filozofijas atziņu izpratnē. Tādēļ apustulis pamatoti atgādina, cik svarīgi ir iepazīt Kristu un Viņa mācības, lai neviens un nekas nespētu pievilt un maldināt. Maldu mācības draudēja izjaukt Kolosas draudzi. Bija ticīgie, kas apšaubīja Kristus upura spēku. Pāvils atgādināja, ka tieši Kristū cilvēks var kļūt pilnīgs, jo viņā ir visa Dieva pilnība (10.p.).

Viltus mācību sludinātāji uzstāja, lai no pagānisma atgrieztie kristieši tiktu apgraizīti un tādējādi saņemtu Dieva izredzētā zīmi. Pāvils norāda, ka šie cilvēki ir saņēmuši garīgu apgraizīšanu (11.-12.p.). Agrīnās draudzes kristiešu izpratnē ticība un kristība bija saistītas ar ārēju un iekšēju kristieša ticības apliecinājumu. Pāvils pierādīja, ka Kristus ir izdarījis visu iespējamo un nepieciešamo cilvēku pilnīgai glābšanai (11.-13.p.). Cilvēkam ir vienīgi jāatzīst Kristus upuris un jāpieņem tas. Bet tieši vienkāršāko bieži ir grūtāk pieņemt kā sarežģītas filozofiskas sistēmas. Arī mūsdienās ir daudzas mācības, kas Kristus vienkāršo vēsti papildina ar kādiem jauninājumiem. Pāvila atgādinājums neļaut sevi maldināt ir aktuāls, un tas ir aktuāls arī mums.

Mūsu ticības dzīves centrs ir Jēzus Kristus arī tad, ja citi to apšauba. Izraksti, kas te teikts par to, ko Kristus darījis tevis dēļ. Lūdz, lai Dievs tev palīdz nešaubīties!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrība un Olivetree.com.

Dalies: