Populārie netikumi

Populārie netikumi

Populārie netikumi
Bībeles lasījums /Kolosiešiem 3, 1–11/

Ja nu jūs esat augšāmcelti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. Kad Kristus – jūsu dzīvība – parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāti godībā. Nomērdējiet sevī to, kas jūsos pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāri un mantkārību, kas ir elkdievība. Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem, un tajā visā arī jūs kādreiz staigājāt, kad tā dzīvojāt. Bet tagad atmetiet šo visu: dusmas, nesavaldību, ļaunprātību, zaimošanu, neķītras runas, kas nāk no jūsu mutes.  Nemelojiet cits citam, novelciet kā drānas no sevis veco cilvēku līdz ar viņa darbiem  un apvelciet atjaunoto cilvēku, kas ir atjaunots saprašanā pēc Radītāja tēla, kur nav vairs nedz grieķa, nedz jūda, nedz apgraizīšanas vai neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visā ir Kristus.

Bībeles pārdomas

Vai tiešām pirmā gadsimta Kolosas kristiešiem bija jāsastopas ar tām pašām morāles un ētikas problēmām kā mums divdesmit pirmajā gadsimtā?

Apustulis Pāvils atgādina Kolosas draudzes ticīgajiem, kāda ir viņu dzīves būtība un kam viņi izvēlējušies kalpot. Viņš aicina novērsties no tā, kas notiek virs zemes un tiekties pēc augstākām vērtībām. Grieķu valodā vārds “tiekties” norāda uz ilgstošu darbību, kas nozīmē, ka tas ir nepārtraukts process lēmuma pieņemšanā – koncentrēt savu uzmanību uz paliekošām vērtībām un atsacīties no grēcīgām.

Tāpat kā kolosieši, mēs joprojām kļūdāmies, daudzreiz mēs darām tieši to, ko negribam. Kā Dievs mūs var redzēt labākus nekā esam? Kad Dievs raugās uz mums, Viņš redz Vienu, kurā ir apslēpta mūsu dzīve – Jēzu Kristu (3.p.), kurš ir bez grēka. Kā kristiešus sabiedrībā redz citi cilvēki? Kristieši tāpat kā visi pārējie cilvēki dara savus ikdienas pienākumus, taču atšķirībai vajadzētu būt vērtību un ētikas normu izvēlē. Katrs cilvēks izvēlas, kas ir viņa dzīve: sports, mūzika, darbs, izklaides, uzdzīve. Pāvils apgalvo, ka kristiešu dzīve ir Kristus (4.p.). Ja izvēle ir Kristus, tad šī izvēle būs pamanāma arī dzīves stilā. Pastāvīgas attiecības ar Jēzu Kristu atspoguļojas izaugsmē katrā dzīves jomā, jo Kristus dod pamatu ikdienas izturībai.

Katra cilvēka rīcība un uzvedība parāda, kas kontrolē viņa dzīvi. Paklausība likumiem pati par sevi nesniedz glābšanu, tomēr tie, kuri ir izglābti, neskatoties ne uz reliģiskām, ne etniskām, ne sociālām, ne nacionālām problēmām, ar savu dzīvi paklausībā Dieva likumiem parāda, ka glābšanai ir vērtība. Pamēģini šo dienu nodzīvot, tiecoties pēc Kristus!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

 

Dalies: