Miljons iespēju

Miljons iespēju

Miljons iespēju
Bībeles lasījums /Kolosiešiem4,2–9/

Palieciet vienmēr lūgšanā, nepagurstot pateikties Dievam.  Lūdziet Dievu arī par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam, ka spējam izteikt Kristus noslēpumu, kura dēļ es esmu saistīts važās;  lūdziet, lai es varu sludināt, kā nākas.   Izturieties gudri pret tiem, kas ārpus draudzes, izmantojiet laiku.  Jūsu runa lai vienmēr ir labvēlīga, lai tajā ir sāls, un lai jūs zinātu, kā jums ikvienam jāatbild.
Sveicieni
Visu, kas attiecas uz mani, jums darīs zināmu Tihiks, mīļotais brālis, uzticamais kalps un darbabiedrs Kungā.  Viņu jau tādēļ es sūtīju pie jums, lai jūs uzzinātu, kas noticis ar mums, un lai viņš uzmundrinātu jūsu sirdis.   Viņš ieradīsies kopā ar Onēsimu, uzticamo un mīļoto brāli, kas ir viens no jūsējiem; viņi jums izklāstīs visu

Bībeles pārdomas

Dievs, lūdzu, parādi man kādu cilvēku, kam es šodien varētu stāstīt par Tevi! Palīdzi, lai man runa būtu skaidra un Tevis iedvesmota!

Pēdējos gados Latvijā nav dzirdēts, ka kādu ieliktu cietumā savas kristīgās pārliecības dēļ. Tomēr vecākie cilvēki atceras, ka mūsu valsts vēsturē ir bijis arī tāds laiks. Šad tad droši vien daudzi iedomājas – bet kas būtu, ka mani ticības dēļ ieliktu cietumā. Vai šāda perspektīva ietekmētu mūsu ticību?

Būdams cietumā tieši savas kristīgās pārliecības dēļ, Pāvils lūdz, lai viņš varētu turpināt sludināt. Jocīgi, daudzi droši vien tādā situācijā nobītos un lūgtu tik to, lai nesodītu. Nepietiek ar to vien, ka lūdz pats, viņš mudina arī savus draugus nekad neaizmirst lūgt (2.p.). Lūgt gan par sevi, gan par viņu, kas ir cietumā, par to, lai viņš varētu turpināt darīt tieši to, kādēļ ir apcietināts (3.p.). Tas ir pārsteidzoši, ka ciešanu dēļ Pāvila ticība nemazinās, bet tieši otrādi, šķiet, tā aug augumā. Viņš alkst sludināt (4.p.). Mūsdienās ir tik daudz iespēju citiem sludināt par Kristu, bet mēs esam tik kūtri tās izmantot. Vai Pāvila pamudinājums 5. pantā arī nemudina rūpīgi domāt, ka ar tiem, kas vēl nepazīst Kristu, mēs varam runāt tieši par Viņu? Vai tieši tas nav tas sāls, kas dotu garšu visai mūsu runai (6.p.)? Kā tu gatavojies tam, ka kāds var pajautāt āķīgu jautājumu par ticību un Dievu? Vai tava atbilde būtu tīkama un izsmeļoša, vai tā atklātu tavu ticību? Varbūt šodien arī mums ir laiks lūgt, lai mēs varētu kādam pasludināt Kristu.

Kas Tev ir palīdzējis pilnveidot tavu lūgšanu dzīvi? Kādus Pāvila dotos principus tev būtu vajadzīgs īstenot tavās attiecībās ar nekristiešiem?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: