Augļu noslēpums

Augļu noslēpums

Augļu noslēpums
Bībeles lasījums /Kolosiešiem 1, 9–12/

Tādēļ arī mēs kopš tās dienas, kad to dzirdējām, nemitējamies par jums lūgt Dievu, lai jūs tiktu piepildīti ar viņa gribas atziņu visā gudrībā un garīgā sapratnē, lai, nesdami augļus un augdami Dieva atziņā, jūs dzīvotu Kunga cienīgi un vienmēr viņu iepriecinātu ikvienā krietnā darbā, tādējādi tapdami spēcīgāki viņa godības spēkā, pieaugot izturībā un pacietībā. Mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus saņemt savu daļu svēto mantojuma gaismā.

Bībeles piezīmes

“Ar to mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu.” (Jāņa evaņģēlijs 15, 8)

Kādus augļus tu nes? Kolosas draudzi var salīdzināt ar ražīgu ābeli, kura tiek rūpīgi kopta, lai nestu augļus īstajā laikā. Tā nav atstāta bez aprūpes un kopšanas. Tai ir laikā dotas vajadzīgās barības vielas un ar mīlestību veikts viss, ko labs dārznieks darītu savu augļu koku labā.

Interesanti, ka Pāvils šai draudzei, kuras locekļus nav nemaz redzējis, veltī tik lielu uzmanību (9.p.). Kāpēc viņam kolosiešu izaugsme ir tik svarīga? Viņa darbošanās ap šiem kristiešiem ir patiešām līdzīga dārznieka darbam. Ar lūgšanām tiek izravētas nezāles, uzirdināta zeme, tādējādi dodot bagātīgu spēku. Vai mēs dažreiz par zemu nenovērtējam kāda cilvēka rūpes par mums? Vai šeit nav redzama atslēga labiem panākumiem, kopjot kādu draudzi?

Dieva gribas izpratne caur garīgas gudrības atziņu – diezgan sarežģīts vārdu savirknējums. Bet ja mēs nezinām Dieva gribu savā dzīvē, draudzē, kalpošanā, tad nevaram apzināti savu enerģiju, gribu un mīlestību virzīt vislabākajā virzienā. Nezinot to, mēs varam iztērēt laiku, spēkus, bet gaidītā rezultāta nav. Pāvils skaidri norāda uz šo atslēgu. Ja to ievērotu, tad nevajadzētu eksperimentēt, veltīgi gaidīt, kad tad beidzot kaut kas notiks, izmainīsies.

Vai ne tādēļ Dievs arī mūs ir izrāvis no tumsības varas un iecēlis gaismā, lai arī mēs, izprotot Viņa gribu, dzīvotu tikpat svētīgi kā kristieši Kolosas draudzē? Acīmredzot viņu svētība ir izlūgta no Dieva. Pāvila un citu brāļu iestāšanās par viņiem, dedzīgā vēstule ar mīlestības apliecinājumiem kaut ko izmainīs. Lai to darītu, protams, ir nepieciešama pacietība un laiks, bet ne tikai tas. Lūdzēju sirdīm ir jādeg mīlestībā uz šiem cilvēkiem. Nesavtīga rīcība un dedzīga iestāšanās par otru palīdz saņemt no Dieva visas šīs svētības.

Varbūt ir laiks lūgt, kā mums mācījis Jēzus – Tavs prāts lai notiek? Ieklausīsimies Dievā!

 

Autortiesības – Bībele Jaunā Tulkojumā, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību .

Dalies: