Meklē spēku!

Meklē spēku!

Meklē spēku!
Bībeles lasījums /Kolosiešiem 2, 1–7/

Es gribu, lai jūs zinātu, cik liela cīņa man ir jāizcīna par jums un par tiem, kas ir Lāodikejā, un par pārējiem, kas mani nepazīst pēc izskata; lai viņu sirdis tiktu iepriecinātas, vienotas mīlestībā un visā atziņas bagātībā, ka izprastu Dieva noslēpumu – Kristu; viņā ir apslēpti visi gudrības un atziņas krājumi. To es jums saku, lai neviens, pārliecinoši runādams, jūs nepieviltu. Ja arī pats neesmu klāt, tomēr garā es esmu kopā ar jums, vērodams ar prieku, ka jūs stipri un nelokāmi stāvat savā ticībā uz Kristu. Tā kā jūs esat pieņēmuši Kristu Jēzu par Kungu, tad viņā arī dzīvojiet, iesakņojieties, topiet kā nams, kas uz viņa būvēts, esiet ticībā stipri, kā esat mācīti, pāri plūzdami pateicībā.

Bībeles pārdomas

Kad laiks, apstākļi vai attālums mūs šķir no tiem, kuriem vēlamies palīdzēt, vienmēr paliek vēl viena iespēja – palīdzības lūgšana.

Šo iespēju izmantoja apustulis Pāvils. Viņš atradās Romas cietumā, gaidot imperatora Nerona spriedumu, kura iznākums, visticamāk, būs nāve. Šai laikā Pāvils rakstīja saviem mīļajiem un lūdza par viņiem. Varbūt jāmēģina iztēloties, kā tas ir – cīnīties lūgšanā. Pāvils to darīja savu draugu dēļ. Viņš nelūdza par labklājību vai veiksmi, ko tik bieži lūdzam mēs, bet par kolosiešus ticību (6.-7.p.).

Vispirms viņš piemin mīlestību Kristus draudzē (2.p.), jo tad, kad tā mirst, mirst arī draudze. Pāvils lūdza par pareizu sapratni, atgādinot par vārdu viltību (4.p.). Gan tolaik, gan tagad daudzi tiek apmulsināti ar skaistiem vārdiem, kas šķiet ļoti gudri, un tāpēc patiesi. Bet kas slēpjas aiz vārdiem? Vai vārdos, skaistā izteiksmē ir patiesā gudrība? Pāvils norādīja, ka jebkuram ticīgajam ir pieejama Kristus gudrība (2.-3.p.). Viņš atgādināja draudzei par spēku, ko dod Kristus, salīdzinot to ar koku. Kā koks iesakņojies zemē ar saknēm uzņem spēku un barību, tā arī viņiem jāsakņojas Kristū.

Kā lai izprot šo frāzi? Pāvils redz, ka Kolosas draudze prot atrast Kristus spēku un lietot to (5b.p.). Vai šos vārdus varētu attiecināt uz tavu draudzi? Ja nē, arī tu taču vari lūgt par draudzes vienotību un stipru ticību. Un pats dienu dienā meklēt spēku Kristū. Visbeidzot, lai arī kādos apstākļos nenonāktu Kolosas un Laodiķejas ticīgie, apustulis pamudina pateicībā slavēt Dievu (7b.p.). Pateikties par spēku, vienotību, ticību, izaugsmi. Ir taču tik daudz, par ko pateikties!

Iesaisties lūgšanu cīņās par saviem ticības draugiem! Kā tu audz Kristus gudrības un atziņas bagātībās?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: