Kur ir Dievs?

Kur ir Dievs?

Kur ir Dievs?

Bībeles lasījums /Psalms 11/

1 Korvedim. Dāvida psalms.
Pie Kunga es tveros –
ko sakāt man:
laidies, putns, uz saviem kalniem!
2 Redzi, ļaundari velk loku,
liek bultu uz stopa stiegras,
lai sirdsskaidros medītu tumsā.
3 Ja pamati sabrukuši,
ko taisnajam darīt?
4 Kungs savā svētajā templī,
Kungs savā debesu tronī –
viņa acis raugās,
viņa acu skati pārbauda cilvēku dēlus!
5 Kungs pārbauda taisnos un ļaundarus –
tos, kas mīl varmācību, viņš nīst.
6 Degošas ogles un sēru viņš lies pār ļaundariem,
dzeldīgs vējš ir viņu daļa kausā!
7 Kungs ir taisns un taisnību mīl –
sirdsskaidrie uzlūkos viņa vaigu.

Bībeles pārdomas

Dievs ir apsolījis, ka neliks nevienam ciest pāri viņa spēkiem. Varbūt tu pats brīnīsies, cik stiprs patiesībā esi.

Lasot šīs dienas psalmu, gribas padomāt par dažādām problēmām, ar kurām ik pa laikam saskaramies. Bieži pēc tam rodas vesela virkne jautājumu. Kas tas ir? Kāpēc tā notiek? Ko darīt? Kas no tā būtu jāmācās? Kā man, kristietei, vajadzētu rīkoties? Līdzīgi kā psalma autoram, arī mums taču jāatzīst, ka ne vienmēr dzīve ir skaista un bez kādām problēmām. Un tad, kad esam kādā neveiksmju periodā, gadās taču dzirdēt no neticīgajiem paziņām vai radiniekiem apmēram tādas frāzes kā – nu, redzi, kāpēc tad Dievs tevi tagad nepasargā! Reizēm ir tāda sajūta, ka daudzi būtu apmierināti, ja tu vairs nespētu izturēt un noliegtu savu ticību. Arī psalma dziedātājs ir ko tādu piedzīvojis – apkārtējo neveselīgu interesi par sevi un savu ticību (2.-4.p.). Un, iespējams, ka tādos brīžos, kad pamati it kā grūst, būtu vieglāk ļaut tiem sagrūt un mukt prom. Bet psalma virsraksts un pats psalms mūs aicina uz ko citu.

Nav jau tā, kā iedomājas neticīgie, ka mēs esam pamesti šai pasaulē vieni un ka nelaimes pierāda Dieva neesamību. Dievs visu laiku ir nomodā par tiem, kas apdzīvo šo pasauli (5.p.). Viņš vēro un vērtē. Un Viņa vērtējums bieži nesakrīt ar to, kā mēs cits citu vērtējam uz zemes (6.-8.p.). Bēdas un ciešanas ir un būs visiem, citiem vairāk, citiem mazāk. Bet kā tu iziesi tām cauri? Kā tās ietekmēs tavu ticību? Kur meklēsi palīdzību un kur būs tava cerība? Tas ir svarīgāk un būtiskāk nekā nodzīvot dzīvi bez ciešanām.

Kā tu rīkojies dažādās ekstrēmās situācijās? Cik bieži ir izdevies pastāvēt un neaizmirst ticību uz Dievu, neraugoties uz ārēji nelabvēlīgiem apstākļiem?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: