Klusumā
Klusumā

Bībeles lasījums /Psalms 62/ 1 Korvedim Jedūtūnam. Dāvida psalms. 2 Tik pie Dieva es rodu mieru, no viņa mans glābiņš. 3 Tik viņš ir mana klints un mans glābiņš, mans patvērums – es vis nepaklupšu! 4 Cik ilgi jūs cilvēkam uzbruksiet, cik vēl...

Lasīt vairāk
Labie darbi tautas dēļ
Labie darbi tautas dēļ

Bībeles lasījums /Nehemijas 5, 1–19/ 1 Sākās liela ļaužu un sievu kliegšana pret saviem brāļiem jūdiem. 2 Un daži teica: “Mūsu, mūsu dēlu un meitu ir daudz, lai mums dod labību, ka ēdam un dzīvojam!” 3 Bet citi teica: “Mums jāieķīlā lauki...

Lasīt vairāk
Par spīti opozīcijai
Par spīti opozīcijai

Bībeles lasījums /Nehemijas 3,33-4,17/ 3.nodaļa 33 Kad Sanballats uzzināja, ka mēs ceļam mūri, viņš iedegās dusmās, ļoti noskaitās un izsmēja jūdus. 34 Viņš teica saviem brāļiem un Samarijas karaspēkam: “Ko tie nespējīgie jūdi dara!? Vai viņi nav...

Lasīt vairāk
Detaļas ir svarīgas
Detaļas ir svarīgas

Bībeles lasījums /Nehemijas 3, 1–32/ 1 Augstais priesteris Eljāšībs ar saviem brāļiem priesteriem sāka celt Avju vārtus, iesvētīja tos un ielika tajos aizvirtņus. Viņi uzcēla un iesvētīja līdz pat Simtnieku tornim, līdz Hananēla tornim. 2 Viņiem...

Lasīt vairāk
Aicinājums rīkoties 
Aicinājums rīkoties 

Bībeles lasījums /Nehemijas 2, 11–20/ Es iegāju Jeruzālemē un paliku tur trīs dienas. 12 Naktī es cēlos, kopā ar mani bija daži vīri, bet es nevienam neteicu, ko man Dievs sirdī bija licis darīt Jeruzālemei. Man nebija cita lopa kā vien tas, uz...

Lasīt vairāk
Uzgaidāmā telpa
Uzgaidāmā telpa

Bībeles lasījums /Nehemijas 2, 1–10/ Bija nīsāna mēnesis ķēniņa Artakserksa divdesmitajā valdīšanas gadā. Vīns bija viņa priekšā, es ņēmu vīnu un devu to ķēniņam. Nekad agrāk es nebiju noskumis viņa priekšā. 2 Ķēniņš man vaicāja: “Kāpēc tu esi...

Lasīt vairāk
Sāpes par Dieva pilsētu
Sāpes par Dieva pilsētu

Bībeles lasījums /Nehemijas 1,1–11/ 1 Nehemijas, Hahaljas dēla, vārdi. Tas notika Persijas ķēniņa divdesmitā gada kislēva mēnesī, kad es biju Sūsas pilī. 2 Hānānī, viens no maniem brāļiem, kopā ar citiem vīriem atnāca no Jūdas. Un es tiem vaicāju...

Lasīt vairāk
Drūmās dienas
Drūmās dienas

Bībeles lasījums /Psalms 14/ Korvedim. Dāvida psalms. Nelga saka sev sirdī: Dieva nav! Tie sagrauj un sagāna visu, ko ņem, – nav neviena, kas darītu laba! 2 Kungs no debesīm raugās uz cilvēku dēliem – vai ir kāds prātīgs, kas meklētu Dievu? 3 Tie...

Lasīt vairāk
Noslēguma vārdi
Noslēguma vārdi

Bībeles lasījums /Ebrejiem 13, 18–25/ 18 Lūdziet par mums! Mēs esam pārliecināti, ka esam ar tīru sirdsapziņu, visās lietās cenzdamies izturēties labi. 19 Vēl jo vairāk jūs uz to pamudinu, lai es jums drīz tiktu atdots. 20 Bet miera Dievs, kas...

Lasīt vairāk
Kaunpilna uzvedība
Kaunpilna uzvedība

Bībeles lasījums /Ebrejiem 13, 7–17/ 7 Pieminiet savus vadītājus, kas jums ir Dieva vārdu sludinājuši, un, rūpīgi vērodami viņu dzīves iznākumu, esiet tādā pašā ticībā! 8 Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos! 9 Neļaujiet sevi aizraut...

Lasīt vairāk
Pusdienas ar eņģeļiem
Pusdienas ar eņģeļiem

Bībeles lasījums /Ebrejiem 13, 1–6/ 1 Lai arī turpmāk jūsu vidū ir brāļu mīlestība! 2  Neaizmirstiet viesmīlību! Svešiniekus uzņemdami, daži, pašiem nezinot, ir uzņēmuši eņģeļus. 3 Atcerieties tos, kas cietumā, it kā paši būtu tiem līdzi...

Lasīt vairāk
Daba atklāj Dievu
Daba atklāj Dievu

Bībeles lasījums /Ebrejiem 12, 18–29/ Jūs taču neesat pienākuši klāt tādam kalnam, ko var aptaustīt ar rokām, nedz arī kvēlojošai ugunij, negaisa krēslai, melnai tumsai un viesuļvētrai, 19 nedz tauru skaņām vai runājošai balsij, kuru dzirdēdami...

Lasīt vairāk