Meklējam varoņus?

Meklējam varoņus?

Meklējam varoņus?

Bībeles lasījums /Ebrejiem 11, 1–7/

1 Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām. 2 Ticībā mūsu priekšgājēji ir saņēmuši Dieva atzinību. 3  Ticībā mēs saprotam, ka visa pasaule ir veidota ar Dieva vārdu, tā ka no neredzamā ir cēlies redzamais. 4  Ticībā Ābels pienesa Dievam pilnīgāku upuri nekā Kains, ticības dēļ viņš ir saņēmis Dieva atzinību, ka viņš ir taisns – Dievs pats to apliecināja, kad Ābels upurdāvanas pienesa. Ticības dēļ viņš vēl aizvien runā, kaut arī miris. 5  Ticībā Hanohs tika pārcelts prom no šīs pasaules, lai viņam nebūtu jāpieredz nāve: viņš vairs nebija atrodams, jo Dievs viņu bija pārcēlis. Pirms pārcelšanas Dievs liecināja par viņu, ka viņš tam bijis tīkams. 6 Bez ticības nav iespējams Dievam patikt. Tam, kas tuvojas Dievam, ir jātic, ka Dievs ir un ka viņš atalgo tos, kas viņu meklē. 7  Ticībā Noa uzņēma Dieva norādījumu par to, kas tad vēl nebija redzams, un dievbijībā sagatavoja šķirstu sava nama glābšanai. Tādējādi viņš pasludināja spriedumu pasaulei un iemantoja taisnību, kas saņemama ticībā.

Bībeles pārdomas

Kuru no visiem sev pazīstamajiem cilvēkiem tu apbrīno visvairāk? Kāpēc? Pasakies Dievam par šo cilvēku!

Kā tu jūties, domājot par lielajiem ticības varoņiem, par kuriem rakstīts Bībelē? Ābels, Noa un Enohs ir daži no viņiem. Diženi vīri, kas daudz ko izdarījuši, tomēr viņu ģimenes, kaimiņi un tuvinieki pazina viņus kā parastus cilvēkus un viņiem bija iespēja piedzīvot un pieredzēt, kā šie vīri pieņēma lēmumus, kā viņi domāja par savu Dievu, kā viņi veidoja savas attiecības ar Dievu ikdienā. Padomāsim par viņu ikdienas ticību uz neredzamo Dievu, kāda diez tā bija?  Ābels bija gans, kas dzīvoja mierīgi, bet mira vardarbīgā nāvē (4.p.). Enohs dzīvoja ārēji necilu dzīvi (5.p.), bet viņam bija kāda loma to cilvēku dzīvēs, kas dzīvos vairākus gadsimtus pēc viņa. Noa izturēja kaimiņu smieklus un nievas, kad tie viņa ticību un paklausību Dievam nesaprata (7.p.).

Viņu stāstus vēstules autors min kā piemēru dzīvei, kādu mums būtu jādzīvo – dzīvi, ko iespaido, ietekmē Dieva gars. Mēs dažkārt varam citiem pārāk lēkt acīs kā Noa, varam ciest kā Ābels, varam dzīvot arī klusi un neievērojami kā Enohs. Visiem šiem dzīvesveidiem un šiem cilvēkiem ir sava loma Dieva pasaulē, visiem ir kāda nozīme, atklājot Dieva attiecības ar cilvēkiem. Dažkārt mēs varam justies neatbilstoši vai nepiemēroti, bet Dievs redz mūsu ticību, kas Viņam ir dārga.

Pārdomā, kā saglabāt dzīvu ticību apstākļos, ka ne vienmēr ir teicami un spoži. Lūdz, lai tu varētu pazīt neredzamo Dievu un dzīvot tā, ka Viņš tiktu zināms arī citiem!

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: