Ticībā…

Ticībā…

Ticībā…

Bībeles lasījums /Ebrejiem 11, 17–22/

Ticībā Ābrahāms par upuri pienesa Īzaku, savu mīļoto dēlu, kad Dievs viņu pārbaudīja. Lai gan Ābrahāms bija saņēmis apsolījumu, viņš tomēr pienesa upurim savu pirmdzimto – 18  par kuru bija sacīts: par taviem pēcnācējiem tiks saukti tie, kas celsies no Īzaka. 19 Ābrahāms sprieda, ka Dievs spēj uzcelt arī no mirušajiem un tā, līdzībā runājot, saņēma Īzaku atpakaļ no nāves. 20  Ticībā Īzaks svētīja Jēkabu un Ēsavu nākamajiem laikiem. 21  Ticībā Jēkabs pirms savas nāves svētīja abus Jāzepa dēlus un pielūdza Dievu, noliecies pār savu spieķi. 22  Ticībā Jāzeps mūža galā pieminēja Israēla bērnu iziešanu no Ēģiptes un atstāja norādījumus, ko darīt ar viņa kauliem.

Bībeles pārdomas

Kāds cilvēks reiz teica – apstākļi nedrīkst ietekmēt vīziju. Šajā gadījumā – apstākļi nav ietekmējuši ticību. Kā tas ir tavā dzīvē?

Nu lasām tālāk par Ābrahāma paklausību, upurējot Īzāku, par Īzāka paša ticības pieredzi, par Jēkabu un par Jāzepu. Vecajā derībā katram šim vīram veltītas veselas nodaļas, te vien pāris panti, kuros autors uzsver būtiskāko. Kas gan būtu būtiskākais, ko varētu pateikt par tavu dzīvi? Šie cilvēki ir ticējuši Dievam. Ticējuši tad, kad nebija nekāda ārēja iemesla ticēt, kad visi apstākļi bija pret ticību un pret rīcību ticībā. Kas gan lika viņiem ticēt? Kā Ābrahāms varēja iet uz upurēšanas vietu ar savu dēlu? Ko diez viņš domāja šajā ceļā? Ko teica Īzakam, ko teica Sārai? Ko teica Dievam? Ko gan pārdomāja Īzaks, kad bija svētījis dēlus otrādāk – jaunākajam iedodams to svētību, kas pienācās vecākajam? Ko domāja Jēkabs, svētīdams abus Jāzepa dēlus, ko Jāzeps domāja, kad runāja par savu kaulu izvešanu no Ēģiptes? Iespējams, šie visi vīri savu tuvinieku un laikabiedru acīs likās nedaudz muļķīgi, jo rīkojās ne pēc saprāta balss, bet pēc citas balss, kas bija atklājusies viņiem vien.

Vai tava ticība ir tik stipra, ka tu notici Dievam tad, kad vēl neko neredzi? Vai tu ne tikai notici, bet arī rīkojies saskaņā ar savu ticību? Pavisam praktiski – vai tu dzīvo tā, it kā tava piederība būtu debesīs? Vai tu rīkojies tā, it kā tavs vecais cilvēks būtu miris, bet nu tevī dzīvotu Kristus? Vai tu dzīvo tā, kā tu tici?

Lūdz, lai Dievs stiprina tavu ticību, īpaši tad, kad apstākļi spiež neticēt!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: