Patiesa lūgšana
Patiesa lūgšana

/Psalms 69, 17–37/ 17 Paklausi mani, Kungs, jo dārga ir Tava žēlastība; griezies pie manis Savā lielajā žēlsirdībā, 18 neapslēp Savu vaigu Savam kalpam, jo man ir bailes, paklausi mani drīz! 19 Tuvojies manai dvēselei, atpestī to, izglāb mani...

Lasīt vairāk
Mans vienīgais!
Mans vienīgais!

/Dziesmu dziesma 6,4–8,4/ 4 “Tu esi skaista, mana draudzene, kā Tirca, mīlīga kā Jeruzāleme, bet reizēm gan briesmīga kā naidīgi karapulki! 5 Novērs savas acis no manis, jo tās mulsina mani! Tavi mati ir kā ganāmpulks kazu, kas, lejup...

Lasīt vairāk
Mīlas nedienas
Mīlas nedienas

/Dziesmu dziesma 5,2–6,3/ 2 “Es guļu, bet mana sirds ir nomodā. Lūk! Es dzirdu sava drauga balsi, viņš pieklauvē un saka: atver man, lai es ieeju pie tevis, mana mīļā draudzene, mana māsa, mana dūja, mana cildenā! Jo mana galva ir pilna...

Lasīt vairāk
Kāzas
Kāzas

/Dziesmu dziesma 3,6–5,1/ 6″Kas ir tas, kas tur paceļas no tuksneša kā augšup kāpjošs dūmu stabs, kā kvēpinājuma vilnis no mirrēm un vīraka un no kaltētu augu pārdevēju dažādu garšu un smaržu zāļu putekļiem? 7 Raugi, ap Salamana guļamo...

Lasīt vairāk
Mīlas ilgās
Mīlas ilgās

/Augstā dziesma 1,1–2,7/ 1  Dziesmu dziesma, kas Sālamanam. Līgava 2 “Lai viņš mani skūpsta savas mutes skūpstiem, jo tava mīla par vīnu gardāka, 3 jaukāka par tavas eļļas dvesmu. Tavs vārds ir kā izlieta eļļa – tādēļ jaunavas tevi mīl. 4 Velc...

Lasīt vairāk
Ak, vai!
Ak, vai!

/Psalms 69,1–16/ 1 Korvedim. Kā “Lilijas”. Dāvida psalms. 2 Glāb mani, Dievs! Ūdeņi uzkāpuši man līdz kaklam! 3 Es stiegu dziļā muklājā, nav kur nostāties, es esmu ūdens dzelmē, un pali veļas man pāri! 4 Es esmu apguris saukt, mana rīkle ir...

Lasīt vairāk
Cīņas noslēpumi
Cīņas noslēpumi

/Efeziešiem 6,10–24/ 10 Un beidzot – esiet stipri Kungā un viņa spēka varenībā! 11 Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna viltībām, 12 jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, bet pret varām un spēkiem, pret šīs...

Lasīt vairāk
Laiki mainās…
Laiki mainās…

/Efeziešiem 5,21–33/ 21 Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā: 22  jūs, sievas, – saviem vīriem kā Kungam, 23 jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas Pestītājs; 24 kā draudze visās lietās pakļaujas...

Lasīt vairāk
Viltīgā tumsa
Viltīgā tumsa

/Efeziešiem 5,3–20/ 3 Bet netiklība, visāda nešķīstība vai negausība jūsu vidū lai netiek pat pieminēta, kā tas svētajiem pieklājas. 4 Tāpat arī nekaunīgas, muļķīgas runas vai rupji joki – tas viss nepieklājas, bet tā vietā lai ir pateicība...

Lasīt vairāk