Viltīgā tumsa

Viltīgā tumsa

Viltīgā tumsa

/Efeziešiem 5,3–20/

3 Bet netiklība, visāda nešķīstība vai negausība jūsu vidū lai netiek pat pieminēta, kā tas svētajiem pieklājas. 4 Tāpat arī nekaunīgas, muļķīgas runas vai rupji joki – tas viss nepieklājas, bet tā vietā lai ir pateicība Dievam. 5 Ziniet skaidri: neviens netiklis, nešķīstais vai negausis, tas ir, neviens elku kalps, neiemantos savu daļu Kristus un Dieva valstībā. 6 Neviens lai jūs nepieviļ ar tukšiem vārdiem, jo par to nāk Dieva dusmas pār nepaklausības dēliem. 7 Nepalieciet kopā ar tiem, 8 jo jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma Kungā; dzīvojiet kā gaismas bērni! 9 Gaismas auglis ir visā, kas krietns, taisnīgs un patiess. 10 Pārliecinieties, kas ir patīkams Kungam! 11 Nepiedalieties neauglīgos tumsības darbos, bet gan atmaskojiet tos! 12 Ko nepaklausīgie slepenībā dara, par to ir kauns pat runāt, 13 bet viss atmaskotais gaismā top redzams, 14  jo viss, kas gaismā redzams, ir gaisma. Tādēļ ir sacīts:
guļošais, mosties!
Celies augšā no mirušajiem,
un tev atmirdzēs Kristus!
15 Rūpīgi raugiet, kā jūs dzīvojat, nedzīvojiet kā negudri, bet kā gudri, 16  izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. 17 Neesiet nesaprātīgi, bet saprotiet, kas ir Kunga griba. 18 Nepiedzerieties vīna, no kā rodas izlaidība, bet topiet Gara pilni, 19  kopīgi skandēdami psalmus, slavinājuma un garīgas dziesmas, dziedādami un spēlēdami savās sirdīs Kungam. 20 Vienmēr par visu pateicieties Dievam un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā.

Bībeles pārdomas

Ļauj Dieva gaismai apspīdēt tavu dzīvi! Neslēpies! Atklāj šodien gaismai kādu vietu tevī, ko tu visu laiku esi sargājis!

Tik kontrastainu pasauli šodien apraksta Pāvils. Gaisma un tumsa. Gaismas auglis un neauglīgie tumsas darbi. Slepenība un atklātība. Miegs un atmoda. Gudrība un negudrība. Neprāts un prāts. Apreibināšanās ar vīnu un piepildīšanās ar Dieva Garu. Vai tiešām pasaule ir tik kontrastaina? Ja tā, kurā pusē tu redzi sevi?

Vai drīzāk nav tā, ka mēs esam tā pieraduši pie visām šīm lietām, ka robežas mūsu prātā izzūd un vairs neuztveram ļaunumu kā ļaunumu, bet kā drusku sliktāku labumu. Ko mēs šodien saprotam ar lietām, kas minētas 3.-5. pantā? Cik bieži mēs sev dodam atlaides, kad domājam par šīm īpašībām, jeb, kā te teikts, tumsas neauglīgajiem darbiem sevī? Vai nav tā, ka daudzi, kas sauc sevi par kristiešiem, tomēr nebaidās piedzerties, dzīvot seksuālu dzīvi ārpus laulības attiecībām un darīt to, kas šeit vēl minēts? Pāvils aicina ļaut Dieva gaismai apspīdēt pilnīgi visu, kas ir mūsos, neko neslēpjot no Dieva un nepaturot sev. Jā, tas ir grūti, varbūt pat sāpīgi. Šai procesā mēs varam iepazīt sevi tādu, kādu slēpām paši sev un arī zaudēt kādus draugus, kas nevēlas un nesaprot pārmaiņas mūsos. Gaisma izdedzinās slikto (13.p.).

Pietiek dzīvot tumsā, pietiek tērēt savas dienas neauglīgās lietās! Tā vietā lai nāk Dieva gaisma, Vārds, dzīve patiesībā. Un pateicība, ka Dievs ir mūs izrāvis no tumsas, kurā pat bijām iemanījušies atrast kādu prieku, tik aptumšots bija mūsu prāts.

Kuru cilvēku no savas draudzes tu varētu iedrošināt ar Dieva Vārdu, kā tas ir ieteikts 19. pantā?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: