Vissvarīgākie svētki
Vissvarīgākie svētki

Bībeles lasījums /2. Mozus 12,1–20/ Kungs teica Mozum un Āronam Ēģiptes zemē:  “Šis mēnesis jums ir mēnešu sākums, tas jums ir pirmais no gada mēnešiem!  Runājiet uz visu Israēla sapulci: šā mēneša desmitajā dienā lai katrs sava tēva namā ņem...

Lasīt vairāk
Savas tautas dēļ
Savas tautas dēļ

Bībeles lasījums /2. Mozus11,1–10/ Kungs teica Mozum: “Vēl vienu sodību es uzsūtīšu faraonam un Ēģiptei – pēc tam viņš jūs no šejienes atlaidīs kā padzīdams – dzīšus izdzīs jūs no šejienes!  Saki tautai, lai ik vīrs prasa kaimiņam un ik sieva lai...

Lasīt vairāk
Miljons iespēju
Miljons iespēju

Bībeles lasījums /Kolosiešiem4,2–9/ Palieciet vienmēr lūgšanā, nepagurstot pateikties Dievam.  Lūdziet Dievu arī par mums, lai Dievs mums atdara durvis vārdam, ka spējam izteikt Kristus noslēpumu, kura dēļ es esmu saistīts važās;  lūdziet, lai es...

Lasīt vairāk
Mājās pie kristiešiem
Mājās pie kristiešiem

Bībeles lasījums /Kolosiešiem3,18–4,1/ Jūs, sievas, pakļaujieties vīriem, tā piederas saskaņā ar Kungu.   Jūs, vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām.   Jūs, bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem visās lietās, jo tas ir patīkami...

Lasīt vairāk