Divi bērni
Divi bērni

/Lūkas 15, 11–32/ 11 Un Viņš sacīja: “Kādam cilvēkam bija divi dēli. 12 Un jaunākais sacīja tēvam: tēvs, dod man piekrītošo mantas daļu!- Tad viņš starp tiem sadalīja mantu. 13 Un pēc dažām dienām, saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz...

Lasīt vairāk
Patiesības atzīšana
Patiesības atzīšana

/Lūkas 15, 1–10/ 1 Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Viņu, lai klausītos Viņu. 2 Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: “Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem.” 3 Tad Viņš tiem stāstīja šādu līdzību: 4...

Lasīt vairāk
Dziesma tuksnesī
Dziesma tuksnesī

/Psalms 63/ 1 Dāvida dziesma, kad viņš bija Jūdas tuksnesī. 2 Kungs, Tu esi mans Dievs, es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele, pēc Tevis tvīkst mana miesa kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens. 3 Es esmu raudzījies pēc Tevis Tavā...

Lasīt vairāk
Vai tiksim?
Vai tiksim?

/Lūkas 13, 22–30/ 22 Un Viņš, turpinādams ceļu uz Jeruzālemi, staigāja no pilsētas uz pilsētu un no ciema uz ciemu, mācīdams ļaudis. 23 Bet kāds Viņam jautāja: “Kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti?” Uz to Viņš atbildēja: 24...

Lasīt vairāk
Lai nāk Tava valstība
Lai nāk Tava valstība

/Lūkas 13, 18–21/ 18 Tad Viņš teica: “Kam Dieva valstība ir līdzīga, ar ko Es to salīdzināšu? 19 Viņa ir līdzīga sinepju graudiņam, kuru kāds paņēma un iedēstīja savā dārzā un kurš auga un izauga par koku, kura zaros putni apakš debess...

Lasīt vairāk
Kā ar svētdienu?
Kā ar svētdienu?

/Lūkas 13, 10–17/ 10 Un Viņš mācīja kādā no sinagogām sabatā. 11 Un tur bija sieva, kurai astoņpadsmit gadus bija nespēka gars, tā ka viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. 12 Bet Jēzus, to ieraudzījis, piesauca viņu klāt un...

Lasīt vairāk
Grēks un augļi
Grēks un augļi

/Lūkas 13, 1–9/ 1 Tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas Viņam stāstīja par galiliešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. 2 Un Viņš tiem atbildēja un sacīja: “Vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā...

Lasīt vairāk