Kur ir patiesība?
Kur ir patiesība?

/Jeremijas 25,1–14/ 1  Vārdi, kas Jeremijam bija par visu Jūdas tautu Jehojākīma, Jošijāhu dēla, ceturtajā gadā – tas bija pirmais Bābeles ķēniņa Nebūkadnecara gads. 2 Tā runāja pravietis Jeremija uz visu Jūdas tautu un uz visiem Jeruzālemes...

Lasīt vairāk
Ja Dievs ar mums
Ja Dievs ar mums

/Jeremijas 24,1–10/ 1  Kungs man lika redzēt, un redzi – divi grozi vīģu nolikti Kunga tempļa priekšā pēc tam, kad Bābeles ķēniņš Nebūkadnecars no Jeruzālemes izveda trimdā Jūdas ķēniņu Jehonju, Jehojākīma dēlu, Jūdas augstmaņus, amatniekus un...

Lasīt vairāk
Ceļš, pa kuru iet
Ceļš, pa kuru iet

Bībeles lasījums /Jeremijas 23, 9–40/ 9 Par praviešiem: mana sirds satriekta, man mīksti visi kauli, es biju kā piedzēries, kā vīrs, kuru vīns pievārējis, – no Kunga un viņa svētuma vārdiem! 10 Laulības pārkāpēju pilna ir zeme! Zeme sēro viņu...

Lasīt vairāk
Ko Dievs vēlas no tevis?
Ko Dievs vēlas no tevis?

Bībeles lasījums /Jeremijas 23, 1–8/ 1 “Vai! ganiem, kuri izdeldē un pazaudē avis no manām ganībām,” saka Kungs. 2 Tādēļ tā saka Kungs, Israēla Dievs, par ganiem, kas gana manu tautu: “Jūs aiztrencāt un padzināt manas avis, un jūs tās nemeklējāt!...

Lasīt vairāk
Vai vēl ir laiks?
Vai vēl ir laiks?

Bībeles lasījums /Jeremijas 22, 1–30/ Kungs, par drupām kļūs šis nams!” 6 Jo tā saka Kungs Jūdas ķēniņa namam: “Tu mana Gileāda, Lebanona virsotne! Vai lai nepadaru tevi par tuksnesi, par pilsētu, kur neviens nemīt? 7 Es svētīšu pret tevi...

Lasīt vairāk
Iepriecini mani!
Iepriecini mani!

Bībeles lasījums /Jeremijas 21, 1–14/   Bībeles pārdomas Kuru tu visvairāk gribi iepriecināt? Savus vecākus (vai atmiņas par viņiem), sevi pašu, savus draugus dzīvesbiedru vai Dievu? Esi kluss un mierīgs, izmeklējot savu ikdienas motivāciju...

Lasīt vairāk
Jahve, mans draugs
Jahve, mans draugs

Bībeles lasījums /Jeremijas 20, 1–18/ 1 Priesteris Pašhūrs, Immēra dēls, kas bija Kunga nama uzraugs, dzirdēja Jeremiju pravietojam šo visu. 2 Tad Pašhūrs sita pravieti Jeremiju un ielika viņu siekstā, kas atradās Benjāmina vārtos, pie Kunga nama...

Lasīt vairāk
Lauskas
Lauskas

Bībeles lasījums /Jeremijas 19, 1–15/ 1 Tā saka Kungs: “Ej nopērc no podnieka māla krūku, paņem sev līdzi kādu no tautas, kas vecs, un kādu pieredzējušu priesteri 2  un ej uz Ben-Hinnomas ieleju, kur jāiet pa Podnieku vārtiem, un sauc tur tos...

Lasīt vairāk
Vēlēšanās
Vēlēšanās

Bībeles lasījums /Psalms 68/ 1 Korvedim. Stīgu pavadījumam. Psalms. Dziesma. 2 Dievs lai mūs žēlo un svētī, lai liek savam vaigam mirdzēt pār mums! 3 Lai zina visa zeme tavu ceļu un visas tautas tavu pestīšanu! 4 Tautas lai slavē tevi, Dievs, lai...

Lasīt vairāk
Prieks dzīvot!
Prieks dzīvot!

Bībeles lasījums /Jeremijas 17, 1–13/ grēks ir ierakstīts ar dzelzs spalvu, ar dimanta grebli iegrebts uz viņu sirds plāksnēm un uz jūsu altāru ragiem, 2 kamēr vien viņu dēli piemin savus altārus un ašēras – zem katra zaļoksna koka un uz pakalnu...

Lasīt vairāk