Veiksme vai gudrība?

Veiksme vai gudrība?

Veiksme vai gudrība?

Bībeles lasījums /Lūkas 12, 13–21/

13 Kāds no pūļa viņam sacīja: “Skolotāj, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā.” 14 Viņš tam atbildēja: “Cilvēk, kas mani ir iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju?” 15 Un viņš tiem sacīja: “Pielūkojiet, sargieties no jelkādas mantrausības. Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder.” 16 Tad viņš stāstīja tiem līdzību: “Kādam bagātniekam lauki ienesa labu ražu. 17 Un viņš sāka pie sevis spriest: ko lai es daru? Man nav kur savākt savus augļus. 18 Tad viņš teica: es darīšu tā – nojaukšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un citus labumus. 19 Un savai dvēselei es sacīšu: tev ir daudz labumu iekrāts uz ilgiem gadiem; atpūties, ēd, dzer un līksmo! 20 Tad viņam Dievs sacīja: neprātīgais! Šajā naktī tev atprasīs dzīvību – kam tad piederēs tas, ko esi sakrājis? 21 Tā notiek tam, kas krāj tikai sev, bet netop bagāts Dievā.”

 

Bībeles pārdomas

“Nauda – jūras ūdens. Jo vairāk dzer, jo mokošākas kļūst slāpes.” (Romiešu paruna)

Jūdu tauta strīdus gadījumos parasti palīdzību meklēja pie rabbi – skolotāja. Šoreiz pie Jēzus. Kas ir strīda cēlonis šodien? Atkal manta! Līdzībā Jēzus atklāj, ka veiksmīgs bizness un dzīves gudrība ne vienmēr ir apvienojami jēdzieni. Manta ir nepieciešama dzīvei, tomēr izšķirošā ir bagātība Dievā. Lai to labāk saprastu, tiek stāstīts stāsts. Kur slēpjas bagātnieka neprāts? Viņš domāja tikai par sevi, tikai par zemes dzīvi. Viņš nerūpējās par savu dvēseli, nedomāja par mūžīgo dzīvi un tās vērtībām. Nāves stunda atnesīs drausmīgāko šoku, atklājot mūžības realitāti. Neko vairs nevarēs labot! Bagātība Dievā?! Tās man nav, toties man ir daudz naudas – gan mūsējā, gan valūta. Neder? Bet nauda un bagātība mūsdienās taču tiek spoži reklamētas! Ticība Dievam, godīgums, sirdsskaidrība, cenšanās pēc šķīstas dzīves tiek rādītas pelēcīgās krāsās, turklāt ar pelējuma smaržu. Bizness, nauda, baudas ir galvenā tēma masu saziņas līdzekļos. Līzingi, kredīti – brauc šodien, maksā rīt! Šī spožuma kārdinošo iespaidu protams jūt arī tie, kas cenšas sekot Jēzus mācībām.

Kas tad īsti ir bagātība Dievā un kā to var dabūt? Jēzus aicināja izvēlēties debesu mantas. To, kas ir pārāks par naudu un dažādām pērkamām lietām. Mozus lūdza: “Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka gudru sirdi mantojam!” Varbūt šai lūgšanai vajadzētu kļūt par mūsu ikdienas lūgšanu, lai mēs saprastu, kas tad ir tās debesu mantas un no kā mums vajadzētu izvairīties.

Kā tu varētu kļūt bagāts Dievā? Ko tu dari, lai vairotu šo bagātību?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: