Uzticība Dievam

Uzticība Dievam

Uzticība Dievam

Bībeles lasījums /Psalms 13/

Korvedim. Dāvida psalms.
Cik ilgi vēl, Kungs, tu mani aizmirsīsi,
cik ilgi tu slēpsi savu vaigu no manis?
Cik ilgi vēl glabāšu dvēselē rūpes
un sirdī raizes – tā cauru dienu?
Cik ilgi vēl celsies naidnieks pār mani?
Raugies šurp!
Atbildi man, Kungs, mans Dievs!
Dod gaišumu acīm, lai neaizmiegu nāvē!
Lai neteic mans naidnieks: pieveicu šo!
Lai nelīksmo pretinieki, ka es klūpu.
Bet es – tavai žēlastībai es uzticos,
līksmo man sirds, ka tevis glābta!
Es dziedāšu Kungam, jo viņš man dāsns!

Bībeles pārdomas

“Nesauc sevi par nabagu, ja tavi sapņi nav piepildījušies; patiesi nabags ir tikai tas, kas nekad nav sapņojis.” (M. Ēbnere-Ešenbaha)

Vai esi pazīstams ar līdzīgām izjūtām kā šī psalma autors? Vai kādreiz esi juties tā, it kā viss būtu pret tevi? Liekas, ka neviens tevi nesaprot un nemīl. Tu centies būt labs, bet tomēr viss brūk un gāžas. Un tad, kad tā notiek vai kad notiek kādas neizskaidrojamas lietas, traģēdijas, nelaimes, vai tad tu nejautā – kur gan ir Dievs? Vai pats galvenais un urdošākais jautājums nav – kur Dievs ir tad, kad vētras skar manu dzīvi? Ja Dievs kontrolē lietas, kādēļ man jācieš? Vai, Dievs, Tu gadījumā neesi mani piemirsis?

Cilvēka dabīgais domu gājiens – ja Dievs ienāk manā dzīvē, nekas slikts tajā vairs nevar notikt. Dzīvei jākļūst par idilli. Bet tā nenotiek. Dievs mūs nepaņem prom no šīs grēka un ciešanu pasaules. Mēs turpinām dzīvot šajā pat vidē. Baudām kolektīvās un individuālās darbības sekas. Paši piedalāmies procesos. Kas ir mainījies? Jēzus saka, ka jāmainās nostādnēm, ka nepiederam vairs šai pasaulei. Ka pilnībā piederam Dievam. Gan labajās gan sliktajās dienās. Ar visām savām veiksmēm un neveiksmēm.

Reizēm, gaidot uz lielajām lietām, garām paslīd sīkākās. Kāds ir teicis, ka, gaidot kliedzienu, mēs palaižam garām čukstu. Dievs mūs bieži vien uzrunā klusumā. Čukstos, ar nelielu gaismiņu, vedot pie lielākas. Dievs aicina mūs lūkoties apkārt. Jo sevišķi šaubās. Viņš ir daudz tuvāk, kā mums liekas. Saruna ar Dievu var mainīt mūsu viedokli par sevi un savām ciešanām. Dievs spēj mūsu dzīvi sakārtot.

Atceries kādu situāciju savā dzīvē, kad esi juties Dieva atstāts. Kas tev palīdzēja saprast, ka tā nav?

 

 

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: