Svētdienas Dievs

Svētdienas Dievs

Svētdienas Dievs
Bībeles lasījums /Lūkas 6,43–49/

Tas nav labs koks, kas nes sliktus augļus, un tas nav nelāgs koks, kas nes labus augļus.  Katru koku pazīst pēc tā augļiem: jo no ērkšķiem nevar ievākt vīģes, nedz vīnogas no dadžiem.  Labs cilvēks no savas sirds labumu krājumiem sniedz labo, bet ļaunais – no ļaunā krājumiem sniedz ļauno: jo no pārpilnas sirds mute runā.
Kādēļ jūs mani saucat: Kungs, Kungs! – bet nedarāt, ko es saku? Ikviens, kas nāk pie manis un dzird manus vārdus, un dara pēc tiem, – es jums rādīšu, kam viņš līdzināms: viņš līdzināms nama cēlājam, kas raka dziļi un pamatu lika uz klints; kad plūdi nāca, straumes triecās pret namu, bet nespēja to izkustināt, jo tas bija pamatīgi celts. Bet, kas dzirdējis un tā nerīkojas, tas līdzināms cilvēkam, kas namu ceļ uz zemes – bez pamatiem; kad straumes triecās pret namu, tas tūlīt sagruva, un šī nama brukšana bija liela.”

Bībeles pārdomas

„Dievs mūs grib darīt par baznīcām, mēs sevi par suņu būdām.” (K. Dimiters)

Kristietis savu rītu parasti iesāk ar lūgšanu, lai Dievs svētī jauno dienu un ļauj viņa darbiem labi izdoties. Kas notiek pēc tam? Vai mēs atstājam Dievu stingri iespiestu starp Bībeles cietajiem vākiem, vai ļaujam Viņam nākt līdzi ikdienā un vadīt visu, ko darām?

Ārēji mēs varbūt izskatāmies kā īsti kristieši, jo protam īstajā laikā, īstajām ausīm dzirdot, nosaukt Jēzu par Kungu. Bet mēs paši vien un Dievs īsti zina, uz kādiem pamatiem ir celta mūsu ticība. Es dažreiz cenšos sevi pārbaudīt, cik aktīva Dieva Vārda klausītāja esmu, uzdodot sev jautājumu – ko es dzirdēju svētdienas dievkalpojumā, vai es to vēl atceros? Ko es mainīju savā rīcībā? Tieši ikdienā atklājas kristieša īstā daba. Vai mēs spējam apliecināt sevi par Dieva bērniem darba kolektīvā, draugu vai paziņu lokā? Vai spējam gan priekos, gan bēdās paļauties uz Viņu? Ir liela atšķirība starp „svētdienas kristieti” un Kristus sekotāju.

Bībelē ir daudz norādījumu, kas domāti tieši mums katram. Iespējams, ka esam tos daudzreiz dzirdējuši. Bet Dieva Vārds nav mums dots tikai klausīšanās pēc. Dievs dažādos veidos liek mums noprast, ka kaut kas ir jāmaina un jādara. Tomēr mēs bieži paliekam kurli pret Dieva pavēlēm. Neapzināti mēs esam sagatavojuši veselu attaisnojumu sarakstu, kāpēc kāda no pavēlēm uz mums neattiecas. Mēs cenšamies mīkstināt Dieva pavēles un pielāgot tās savai situācijai. Bet Dievs paliek nemainīgs.

Kas tavā dzīvē liecina par to, ka esi Kristus sekotājs? Kas tev traucē pilnībā paļauties uz Dievu?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: