Skaties uz Jēzu!

Skaties uz Jēzu!

Skaties uz Jēzu!

Bībeles lasījums /Ebrejiem 9,23–28/

“23 Un šādi bija nepieciešams šķīstīt debesu lietu attēlus, bet pašas debesu lietas – ar labākiem upuriem nekā šie. 24 Jo Kristus neiegāja rokām darinātā svētnīcā, kas būtu patiesās atveids, bet pašās debesīs, lai no tā brīža stāvētu par mums Dieva vaiga priekšā. 25 Viņš neiegāja, lai daudzkārt pienestu upurim sevi pašu, kā augstais priesteris katru gadu ieiet svētnīcā, pienesot ikreiz cita asinis, – 26 jo tad kopš pasaules radīšanas viņam būtu vajadzējis daudzkārt ciest, bet nu viņš, laiku beigās reizi par visām reizēm ir atklājies, lai izdeldētu grēkus, sevi pašu upurēdams. 27 Tāpat kā cilvēkiem ir nolikts mirt tikai vienreiz, un pēc tam tiesa, 28 tā arī Kristus ir upurēts reizi par visām reizēm, lai daudzu cilvēku grēkus izdeldētu; viņš atklāsies otrreiz – ne vairs grēku dēļ, bet par pestīšanu tiem, kas uz viņu gaida.”

Bībeles pārdomas

Lūdz, lai Jēzus padziļina tavas domas par sevi, tevi un debesīm šodien!

Ko tu domā par debesīm? Nebeidzama, atpūta, makšķerēšana, priecāšanās, ēšana vai kas cits patīkams? Kaut kā debesis var šķist tālas un nereālas. Tas, ko mēs redzam un jūtam, var šķist svarīgāks un nozīmīgāks. Tas, kas notiek tagad, vai šķist lielāks, kā tas, kas būs pēc tam. Bet atcerieties, ka mēs lūkojamies uz realitāti no ļoti limitētas perspektīvas. Pirmajiem šīs vēstules lasītājiem bija līdzīga problēma. Nebeidzami atkārtojošie upuri agrākajā dievkalpojuma kārtībā šķita daudz taustāmāki un reālāki kā Kristus upuris, kas bija vienreiz par visām reizēm, šis Viņa darbs, kas mūsu acīm ir neredzams, tomēr ir tik pilnīgs, ka aizstāj to, ko Augstais Priesteris darīja gadu no gada Vecās Derības laikā. Vēstules autors grib šo priekšstatu pilnībā izmainīt. Kristus darbs ir labāks par jebkuru citu upuri, jo tas ir realitāte, ne tikai ēna (23.-24.p.). Tas ir svarīgi, jo ietekmē to, kā mēs dzīvojam un pielūdzam. 11. nodaļā autors pastiprina šo iespaidu, rakstot par daudziem cilvēkiem, kas miruši ticībā, savas acis pievērsuši Jēzum debesīs. Viņi izvēlējās bīstamas lietas un dzīvoja tā, kā viņu laikabiedriem likās muļķīgi, jo viņiem nebija šīs debesu perspektīvas. Ja mēs vienmēr skatīsimies uz Jēzu, mūsu izvēles un dzīvesveids būs savādāks. Mūsu pielūgsme arī būs kā dzīvs un svaigs Kristus upura daudzinājums, jo Viņš ir vidutājs un dod jaunu pārliecību par mūsu attiecībām ar Dievu.

Kad esi kādas izvēles priekšā, pārdomā, ko Jēzus būtu darījis. Kā tas maina tavu izvēli?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: