Privātā dzīve

Privātā dzīve

Privātā dzīve
Bībeles lasījums /Lūkas 6,37–42 /

Netiesājiet, un jūs netiesās, nesodiet, un jūs nesodīs, piedodiet, un arī jums tiks piedots! Dodiet, un jums tiks dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu, pāri plūstošu mēru jums dos klēpī; ar kādu mēru jūs mērāt, tā arī jums mērīs.”  Un vēl viņš tiem stāstīja līdzību: “Vai tad akls var vest aklo? Vai tie abi neiekritīs bedrē?  Māceklis nav pārāks par savu skolotāju, bet katrs, kas tapis pilnīgs, būs kā viņa skolotājs. Tu redzi gruzīti sava brāļa acī, bet savā acī baļķi nepamani? Kā tu vari savam brālim teikt: brāl, laid, lai izņemu gruzīti no tavas acs, – pats savā acī baļķi neredzēdams? Liekuli, vispirms izņem baļķi no savas acs, tad saskatīsi, kā izņemt gruzīti no sava brāļa acs.

 

Bībeles pārdomas

“Man vieglāk ir uzticēties Bībelei nekā D. L. Mūdijam, jo Mūdijs mani ir pievīlis neskaitāmas reizes.” (D. L. Mūdijs)

Ir noskaidrots, ka cilvēki divas trešdaļas no sarunu laika pavada, pārrunājot notikumus citu cilvēku dzīvēs. Tik daudz sava laika mēs izmantojam, meklējot kļūdas citu uzvedībā, ka pašiem sev nemaz neatliek laika. Ir pienācis laiks paraudzīties spogulī! Brīdī, kad sākam otru kritizēt un citam cilvēkam pārmest, varam būt pārliecināti, ka mūsu sirds vairs nav tīra. Ir dzirdēts apgalvojums, ka katru cilvēku otrā cilvēkā visvairāk kaitina tieši tās īpašības, kas piemīt viņam pašam. Un ļoti iespējams, ka otram cilvēkam šis netikums piemīt daudz mazākā mērā. Tiesājot citus, mēs cenšamies parādīt savu pārākumu un noliegt vājumu sevī. Bet Jēzus paskaidro, kādi mēs tādos brīžos izskatāmies – kā ar baļķi acī. Uz brīdi cenšos iztēloties, kā gan varētu izskatīties cilvēks ar lielu koku pierē. Tādi ievainoti un reizē smieklīgi mēs kļūstam, kad izsakām nosodošu domu par citiem.

Jēzus atklāj, ka reizē ar citu tiesāšanu mēs nosodām arī paši sevi, jo tās pašas skarbās kritikas vārdi reiz tiks pavērsti pret mums pašiem.

Protams, ja ieraugām grēku cita cilvēka dzīvē, mūsu uzdevums nav klusēt un izlikties, ka neko nemanām. Mūsu uzdevums ir bez tiesāšanas un pārākuma izrādīšanas mīlestībā pamācīt otru. Arī mēs taču būtu pateicīgi par drauga atklāti mīlestībā pateiktu norādījumu un iedrošinājumu laboties. Ja mēs lūgsim, Dievs dos drosmi ar citiem runāt, acīs skatoties, nevis sačukstēties aiz muguras.

 Kurus cilvēkus tu esi aprunājis? Lūdz piedošanu viņiem un Dievam!

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: