Ierakstīts debesīs

Ierakstīts debesīs

Ierakstīts debesīs

Bībeles lasījums /Lūkas 10, 17–24/

Un tie septiņdesmit divi atgriezās un stāstīja ar lielu prieku: “Kungs, tavā vārdā pat dēmoni mums pakļaujas!” 18 Viņš tiem sacīja: “Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam! 19  Redzi, es jums esmu devis varu staigāt pāri čūskām un skorpioniem, un katram naidīgam spēkam – un jums nekas nekaitēs. 20 Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.” 21 Tajā pašā brīdī Jēzus gavilēja Svētajā Garā: “Es tevi slavēju, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un atklājis tās bērniņiem! Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība! 22  Mans Tēvs visu man ir devis, un neviens nezina, kas Dēls ir, kā vienīgi Tēvs un, kas Tēvs ir, kā vienīgi Dēls un kam Dēls vēlēsies to atklāt.” 23 Un, vērsies pie mācekļiem, viņš sacīja: “Laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat. 24 Es jums saku: daudzi pravieši un ķēniņi ir vēlējušies redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja, tie ilgojās dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja.”

Bībeles pārdomas

Tā vienmēr ir liela atbildība un pazemība – nepriecāties par to, ko es varu, bet par to, ko Dievs dara caur mani.

Ap Kristu valda priecīga un satraukta atmosfēra – tur sapulcējušie kādi, kas ir ļoti apmierināti ar saviem sasniegumiem (17.p.). Droši vien viņi cer saņemt uzslavas un atzinīgu vērtējumu no sava skolotāja.

Kristus nepavisam nepasaka to, ko gribas dzirdēt. Viņš norāda uz to, ka svarīgāka par darbiem ir cilvēka būtība. Jāpriecājas par to, kas tu esi (20.p.). Tas ir tik liels iemesls priekam, tomēr tik bieži svarīgāks šķiet padarītais, manas īpašās spējas un talanti. Mācekļiem vislielāko sajūsmu un varbūt pārsteigumu izraisīja spēja pavēlēt ļaunajiem gariem. Bet ir kāda nopietna bīstamība ar eksorcismu jeb ļauno garu izdzīšanu – cilvēka rokās tiek dota liela vara – vara pavēlēt neredzamās garīgās pasaules ļaunajiem spēkiem. Šādas spējas nav dotas daudziem, tāpēc tas var apmulsināt prātu ar pārākuma un savtīguma jūtām. Lai pasargātu cilvēku no tā, Kristus atgādina par kritušo eņģeli (18.p.). Tik bīstama ir slava un vara – no virsotnes tu vari tikt nomests pašā lejā. Kristus brīdina, lai mēs sargājamies, ka mūsu darbi nav tādi, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Tādi cilvēki vēlas ierakstīt savu rekordu grāmatās, bet vai viņu vārdi tiek ierakstīti debesīs?

Jēzus svētajā Garā vēlreiz apliecina, kāda laime ir tiem, kas ir Viņu redzējuši un bijuši kopā ar Viņu uz zemes (23.-24.p.). Mēs nevaram Viņu redzēt miesā, bet varam Viņu pazīt un ticēt, ka praviešu sludinātais Viņā ir piepildījies.

Kas tev kalpošanā Dievam dod vislielāko prieku? Kas uztraukumu?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: