Gudrākais piekāpjas

Gudrākais piekāpjas

Gudrākais piekāpjas
Bībeles lasījums /Lūkas 6,27–36/

Bet jums, kas mani dzirdat, es saku: mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs apvaino. Kas tev sit pa vienu vaigu, tam pagriez arī otru, un, kas tev atņem virsdrēbes, tam neliedz ņemt arī kreklu. Dod ikvienam, kas tevi lūdz, un neprasi atpakaļ savu mantu tam, kas to paņēmis.  Un, kā jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet viņiem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki mīl tos, kas viņus mīl. Ja jūs atdarāt ar labu tiem, kas jums dara labu, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki dara tāpat. Ja jūs aizdodat tiem, no kuriem cerat atdabūt, kāds ir jūsu nopelns? Arī grēcinieki aizdod grēciniekiem, lai saņemtu tikpat atpakaļ. Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu, un aizdodiet neraizēdamies, tad jūsu alga būs liela un jūs būsiet Visuaugstā dēli, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.

 

Bībeles pārdomas

„Lūgšanā es mīlestībā vienojos ar Kristu un atklāju, ka lūgties nozīmē Viņu mīlēt un ka mīlēt nozīmē pildīt Viņa vārdus.” (Māte Terēze)

Bieži vien, atceroties bērnību, mēs varam par sevi pasmieties, jo esam darījuši daudzas interesantas lietas. Tomēr ir situācijas, kurās redzam, ka no bērnības līdz šai dienai mūsu uzvedībā nekas daudz nav mainījies.

Man ir divus gadus jaunāks brālis. Jāatzīst, ka bērnībā mēs bieži strīdējāmies. Vienmēr atradās kāda lieta, kuru mēs savā starpā nevarējām sadalīt. Tādos brīžos mamma bieži teica, ka gudrākais piekāpjas. Lai arī kā es uzskatīju, ka esmu gudrāka par savu brāli un vēlējos to pierādīt, tomēr šim apgalvojumam es nepiekritu. Cik ļoti es vēlējos, lai brālis ir „gudrākais“ tajos brīžos, kad mēs nevarējām sadalīt kārtējo šokolādi. Tomēr dziļi sirdī man mammas novērtējums un uzslava bija daudz svarīgāka nekā saldumi. Bet kāpēc tomēr ir tik grūti būt gudram?

Šajā Rakstu vietā Jēzus mūs aicina pilnībā atbrīvoties no sava egoisma, kas vienmēr par katru labi padarītu darbu prasa tūlītēju atalgojumu. Es skaidri zinu, kādus es citus vēlos redzēt savā tuvumā. Es gaidu, lai citi mani pieņem, ieklausās manī, ciena. Taču joprojām manā tuvumā gadās cilvēki, kuri mani kaitina, apvaino, dara pāri. Bet gudrākais taču piekāpjas un ir gatavs pirmais atvainoties, uzsmaidīt otram, pateikt labus vārdus, uzslavēt. Es ticu, ka laipna izturēšanās izmaina apkārtējo cilvēku sirdis. Ir grūti ļaut citiem spīdēt un pašam palikt ēnā. Tomēr Debesu Tēva atzinībai taču vajadzētu būt daudz svarīgākai par cilvēku domām. Dievs, palīdzi man tiekties vienīgi pēc Tevis!

Padomā par cilvēku, kurš tevi kaitina, nav mīļš pret tevi. Iepriecini viņu šodien!

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: