Gadījums, ne sagadīšanās!

Gadījums, ne sagadīšanās!

Gadījums, ne sagadīšanās!

/Esteres 6, 1–14/

1 Tajā naktī ķēniņam nenāca miegs, un viņš pavēlēja, lai atnes laiku grāmatu, kurā bija atzīmēti notikumi valsts dzīvē, un viņi lasīja tos ķēniņam priekšā.
2 Un tur bija rakstīts, ka Mordohajs ir uzrādījis Bigtanu un Terešu, divus ķēniņa galminiekus no sliekšņu sargiem, kas bija taisījušies izstiept roku pret ķēniņu Ahasveru.
3 Un ķēniņš jautāja: “Kāds gods un paaugstinājums ir parādīts Mordohajam par to?” Tad ķēniņa sulaiņi, kas viņu apkalpoja, atbildēja: “Viņam nekāda atzinība nav parādīta.”
4 Tad ķēniņš vēl jautāja: “Kas ir pagalmā?” Un Hamans bija tikko ienācis ķēniņa pils ārējā pagalmā, lai sacītu ķēniņam, ka Mordohajs ir pakarams pie karātavām, kuras viņš bija licis viņam uzcelt.
5 Tad ķēniņa apkalpotāji sacīja viņam: “Lūk, Hamans stāv pagalmā!” Un ķēniņš sacīja: “Lai viņš ienāk!”
6 Kad Hamans ienāca, tad ķēniņš jautāja viņam: “Ko lai dara tam vīram, kuru ķēniņš grib pagodināt?” Un Hamans domāja savā sirdī: kam gan citam kā man ķēniņš grib parādīt godu?
7 Un Hamans sacīja ķēniņam: “Tam vīram, kuru ķēniņš grib pagodināt,
8 lai atnes ķēniņa tērpu, kas pašam ķēniņam bijis mugurā, un atved zirgu, uz kā ķēniņš ir jājis un kuram galvā uzlikts ķēniņa kroņa atdarinājums,
9 un lai nodod drēbes un zirgu vienam no ķēniņa dižciltīgajiem lielkungiem rokās, un lai tas apģērbj vīru, kuru ķēniņš grib pagodināt. Un lai viņš liek viņam jāt uz zirga pilsētas laukumā un sauc viņa priekšā: tā top darīts vīram, kuru ķēniņš grib pagodināt!”
10 Tad ķēniņš sacīja Hamanam: “Steidzies, ņem drēbes un zirgu un pagodini ar šīm dāvanām, tā kā tu nupat teici, jūdu Mordohaju, kas sēž ķēniņa vārtos! Neizlaid neko no tā, ko tu man sacīji!”
11 Tad Hamans ņēma drēbes un zirgu un apģērba Mordohaju, un lika viņam jāt uz pilsētas laukumu; un viņš pats sauca viņa priekšā: “Tā top darīts vīram, ko ķēniņš nolēmis pagodināt!”
12 Tad Mordohajs atgriezās ķēniņa vārtos. Bet Hamans steidzās uz savu māju noskumis ar apsegtu galvu.
13 Un Hamans stāstīja Zerešai, savai sievai, un visiem saviem draugiem visu, kas bija viņam gadījies. Un viņa gudrie un viņa sieva Zereša sacīja viņam: “Ja Mordohajs, pret kuru tu esi sācis zaudēt, ir no jūdu dzimuma, tad tu nespēsi neko pret viņu, bet tu krizdams kritīsi viņa priekšā!”
14 Kamēr viņi vēl runāja ar viņu, ieradās ķēniņa galminieki, lai steidzīgi vestu Hamanu uz dzīrēm, ko Estere bija sarīkojusi.

Bībeles pārdomas

Reizēm Dieva vadību spējam saskatīt tikai daudz vēlāk. Tāpēc ir labi laiku pa laikam atskatīties uz savu dzīvi un atcerēties, kā Dievs ir palīdzējis.

Vai tā ir sagadīšanās, ka tieši šovakar ķēniņam nenāk miegs un viņš nolemj paklausīties savas valdīšanas vēsturi? Starp senajiem notikumiem ir arī gadījums ar Mordohaju (2.p.; sk. 2,21-23). Vai tā ir sagadīšanās, ka atalgojums netika dots toreiz? Vai tā ir sagadīšanās, ka tieši tobrīd pagalmā ienāk Mordohajs, kurš ir tik augstās domās par sevi? Vai tā ir sagadīšanās, ka Mordohajam jāizrāda īpašs gods cilvēkam, ko viņš nevar ciest? Bet kā tad tik daudz sagadīšanos var notikt tieši īstajā laikā?

Un katrs saņem to, ko pelnījis. Mordohajs – atlīdzību par savu labo darbu kādreiz atpakaļ un Hamans – pazemojumu savā lepnībā. Par viņa pazemojumu liecina vilkšanās mājās ar apsegtu galvu. Viņš nebija novērtējis Dievu un Viņa tautu! Viņš nevar būt pretinieks tiem, kas ir paša Dieva izredzēti. Interesanti, vai Hamanas rimsies un kaut ko pārdomās

Šis notikums labi ilustrē lepnības sekas. Jēzus vēlāk teica – kas pats paaugstinās, tas tiks pazemots. Šis notikums ir tieši tāds. Mordohajs, kas darīja labu vienkārši tāpēc, ka tā bija taisnīgi, saņem atlīdzību. Fakts, ka atlīdzība netika dota uzreiz, nerada viņa sirdī dusmas un ļaunumu, viņš turpina savu dzīvi tieši tāpat kā līdz tam. Un nu tiek atalgots!

Arī šī nodaļa stāsta par pacietību un gaidīšanu. Kā šie notikumi iedrošina tevi paļāvībā uz Dievu?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: