Ēnas un realitāte

Ēnas un realitāte

Ēnas un realitāte

Bībeles lasījums /Ebrejiem 7,20–28/

“20 Un tas nav noticis bez zvēresta, lai gan tie bez zvēresta bija tapuši par priesteriem, 21 bet Jēzus – ar zvērestu, tādēļ par viņu ir sacīts: Kungs ir zvērējis un nenožēlos: tu esi priesteris mūžīgi. 22 Pēc šā zvēresta Jēzus ir kļuvis par labākas derības galvotāju. 23 Turklāt par priesteriem ir kļuvuši daudzi, jo nāve neļāva tiem pastāvīgi palikt amatā, 24 bet viņam ir nepārejoša priesterība, jo viņš paliek mūžīgi. 25 Tādēļ viņš arī var pilnīgi izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, jo viņš vienmēr ir dzīvs, lai par tiem iestātos. 26 Tāds augstais priesteris mums bija vajadzīgs: svēts, bezgrēcīgs, neaptraipīts, nošķirts no grēciniekiem, tāds, kas pacēlies augstāk par debesīm, 27 kam nav nepieciešams kā tiem augstajiem priesteriem ik dienas pienest upurus vispirms par saviem grēkiem un tad par tautas grēkiem; viņš to ir veicis, reizi par visām reizēm pienesdams upurim sevi pašu.  28 Jo bauslība ieceļ par augstajiem priesteriem cilvēkus, kas ir nespēcīgi, bet zvēresta vārds, kas nāk pēc bauslības, ieceļ Dēlu, kas mūžam pilnīgs.”

Bībeles pārdomas

Dievs, palīdzi man pilnīgāk un pilnīgāk Tevi izprast! Palīdzi man arvien vairāk un vairāk iesakņoties Tevī!

Man patīk māksla, un gleznas ir viena no tām jomām, kas man sagādā patiesu prieku. Līdz ar to man mājās ir vairākas reprodukciju grāmatas, kuras ik pa laikam pašķirstu. Viens no iemīļotiem māksliniekiem ir Vinsents VanGogs. Reiz bija iespēja apmeklēt viņa darbu izstādi. Kā jau daudzos muzejos, pirms ieiešanas zālē bija suvenīru veikals ar reprodukcijām un visu ko citu. Es labprāt gribēju iegādāties vēl kādu reprodukciju albumu, bet nolēmu to darīt pēc izstādes, lai varētu izvēlēties to, kas man tiešām patiks. Tomēr pēc tam es nespēju neko nopirkt, tik ļoti patiesā māksla atšķīrās no reprodukcijām.

Kā mēs varam tuvoties Dievam? To jautāja gan jūdi senos laikos, to meklējam mēs, kas ticam Dievam, to grib uzzināt tie, kas nepazīst Kristu. Vēstules autors pretstata divus ceļus. Viens ir tikai otra ēna. Bāla ēna ir Vecās Derības veids, kad dzīvnieku asinis tika upurētas par mums. Patiesais oriģināls ir Jēzus, kas ir augšāmcēlies un uzbraucis debesīs kā mūsu augstais priesteris, piedāvājot izpirkumu par grēkiem vienreiz par visām reizēm. Viņš ir mūsu pestīšanas garantija (22.p.). Vēstules autors ir šokēts, ka lasītāji var vēlēties izvēlēties sekot ēnainajam atspulgam, kas tikai miglaini attēlo oriģinālu. Pestīšana ar dzīvnieku asinīm vairs nedarbojas. Vai mūsdienās nav līdzīgi? Valda plurālisms, citas reliģijas arī piedāvā kādu veidu glābšanai. Līdzīgi kā Vecajā Derībā, kur Dievam varēja tuvoties ar upuru palīdzību, citi veidi ir tikai vāja ēna realitātei – Krisus ir vienīgais upuris par mums.

 Koncentrējies šodien uz domām, ka pietiek ar vienu Kristus upuri. Ļauj, lai šī atziņa iemājo tevī un lai Dievs dara savu labo darbu tevī pilnībā!

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: