Divi portreti

Divi portreti

Divi portreti

/Efeziešiem 4,17–24/

17 To es jums saku un apliecinu Kungā: jums vairs nav jāstaigā tā, kā pagāni dzīvo sava prāta tukšībā, 18 būdami aptumšoti saprašanā, atsvešināti no dievišķās dzīvības savas nezināšanas un sirds nocietinātības dēļ, 19 viņi ir zaudējuši kauna jūtas un nodevušies izlaidībai, nepiesātināmi ļaudamies visādai nešķīstībai. 20 Ne tā jūs esat iepazinuši Kristu; 21 ja jūs to esat dzirdējuši un mācījušies patiesībā, kāda tā ir Jēzū, 22  tad atmetiet savu iepriekšējo dzīves veidu un veco cilvēku sevī, kas savās iekārēs nomaldījies iet bojā; 23 atjaunojieties savā prātā un garā. 24  Ietērpieties jaunā cilvēkā, kas radīts pēc Dieva taisnībā un patiesības svētumā.

Bībeles pārdomas

Kā tas, kam tu tici, ietekmē tavu ikdienu?

Lai gan cilvēki savā uzvedībā un dzīvesveidā ir ļoti dažādi, tomēr ir kāds priekšstats par tipisku kristiešu un tipisku nekristiešu dzīves stilus. Katrs dzīvesveids atspoguļo to, kam cilvēki tic, un bieži vien tās ir savstarpēji kontrastējošas lietas. Izskatās, ka pagānu sirdis ir apcietinātas (18.p.). Līdzīgi kā pārkaļķojusies kaulu locītava kļūst nejūtīga un nekustīga, tā garīgā jeb sirds prātā līmenī to varam nosaukt par garīgu aklumu, par prāta aptumšošanos attiecībā pret dzīvību, kas nāk no Dieva. Kā sekas ir cilvēka izvirtība, netiklība un mantkārība (19.p.). Mēs visi esam bijuši tādi un lielā mērā esam vēl joprojām. Tomēr, kad iepazinām Kristu, ieraudzījām pavisam citādu cilvēka portretu – taisnu un svētu. Mēs piedzīvojām brīnišķīgo patiesību, ka Viņā esam radīti no jauna (24.p.), un tāpēc esam saņēmuši jaunu prātu (23.p.).

Vai atceries to laiku, kad kļuvi par kristieti? Vai atceries, kā ar prieku uzņēmi patiesību, ka Kristū esi jauns cilvēks un ka jānovelk vecais dzīvesveids, bet jāuzvelk jaunais, Dieva piedāvātais? Agrīnajā baznīcā pēc kristībām tika uzvilktas baltas drēbes. Mūsu apģērbs ikdienā atspoguļo mūsu lomu. Piemēram, kāzās mēs velkam noteikta veida drēbes, bet bērēs cita veida apģērbu. Bieži vien apģērbs atspoguļo darbu, kas jāveic. Karavīri un policisti valkā dažādas uniformas. Cietumnieki, kas atbrīvoti no ieslodzījuma, nomaina apģērbu, jo viņu statuss ir mainījies. Arī mūsu stāvoklis Dieva priekšā ir mainījies, mēs esam jauna radība un mums jānovelk ne tikai vecās drēbes, bet arī vecā daba un jāuzvelk jaunās drēbes – jaunā daba un jaunā ētika.

Lūdz, lai tavs prāts tiek atjaunots un atgādina par jauno cilvēku, kas radīts pēc Kristus tēla.

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: