Citi standarti

Citi standarti

Citi standarti
Bībeles lasījums / Lūkas 6,20–26/

Pacēlis acis uz saviem mācekļiem, viņš sacīja: “Laimīgi jūs, nabagie, jo jums pieder Dieva valstība. Laimīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs tapsiet paēdināti. Laimīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesieties.  Laimīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīdīs un atstums no sevis, un ķengās jūs, un jūsu vārdu atmetīs kā ļaunu Cilvēka Dēla dēļ.  Priecājieties tajā dienā un dejiet! Jo redzi – jūsu alga ir liela debesīs; jo tāpat viņu tēvi ir darījuši praviešiem. Bet vai! jums bagātajiem, kas savu iepriecinājumu jau esat saņēmuši! Vai! jums, kas tagad paēduši, jo jūs salksiet! Vai! jums, kas tagad smejaties, jo jūs sērosiet un raudāsiet! Vai! jums, kad visi cilvēki par jums teic labu; tāpat viņu tēvi darīja viltus praviešiem!

 

Bībeles pārdomas

Pasaule izvēlas gudrākos, talantīgākos, bagātākos cilvēkus. Paldies, Dievs, ka Tu izvēlējies mani!

Es meklēju darbu. Lasot darba piedāvājumus, pārliecinājos, ka tiek meklēti jauni cilvēki ar izcilām nepieciešamajām iemaņām darbā, komunikabli, aktīvi, ar labu izglītību un pieredzi. Ja, lasot šos sludinājumus, es esmu patiesa un ļoti kritiska pret sevi, tad atzīstu, ka neviena no šīm īpašībām man nepiemīt. Man jāprot labi tēlot, lai pierādītu, ka tomēr esmu aktīva un izcili varu padarīt uzdotos pienākumus. Skumji atzīt, bet šādas prasības cilvēkam uzstāda ne tikai darbā, bet arī draugu, paziņu pulkā un plašākā sabiedrībā.

Lai iekļautos sabiedrībā, mēs esam gatavi tai līdzināties vai vismaz izlikties līdzīgi. Bieži man liekas, ka arī Dieva draudzība man ir jānopelna, ka Dievs mani mīlēs vairāk tad, kad būšu sasniegusi kādu noteiktu garīgo stāvokli, tāpēc es bieži izliekos arī Viņa priekšā: „Kungs, es taču esmu tāda, kādu Tu vēlies mani redzēt – tu gaidi no manis izsalkumu – es taču dzīvoju badā, Tu vēlies redzēt mani noskumušu – es varu būt arī bēdīga!“ Bet Dievs nevēlas, lai es izliekos un pietēloju.

Kristus prasības cilvēkam ir pilnīgi pretējas pasaulei. Viņš aicina nabagus (20.p.)! Ja kāds vēlas patikt vienīgi Dievam, tad viņa domām un rīcībai būtu jākļūst brīvām no dzīšanās pēc mantas, pasaulīgiem priekiem un cilvēku atzinības. Ja cenšamies patikt mūsu Kungam, tad mūsu dzīve kļūst brīva no stresa un saspringuma. Mūsu Tēvs katru dienu no jauna apliecina, ka Viņš mūs bezgalīgi mīl tādus, kādi esam patiesībā.

 Slavē Dievu, ka Viņš tevi tik brīnišķīgu ir radījis! Pateicies par kalpošanu, ko Viņš tev uzticējis!

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: