Bailes un drošība

Bailes un drošība

Bailes un drošība

Bībeles lasījums /Lūkas 12, 1–12/

1  Kad sapulcējās tūkstošiem ļaužu, tā ka cits citu gandrīz vai sabradāja, viņš sāka sacīt saviem mācekļiem: “Piesargieties no farizeju rauga, tas ir, no liekulības. 2  Nekas nav tā aizsegts, ka netiktu atklāts, un nav nekā slepena, kas nekļūtu zināms. 3 Tādēļ viss, ko būsiet sacījuši tumsā, būs dzirdams gaismā, un, ko jūs būsiet čukstējuši ausī savos kambaros, tas tiks pasludināts no namu jumtiem.
4 Jums, saviem draugiem, es saku: nebīstieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet vairāk neko nespēj nodarīt. 5 Bet es jums sacīšu, no kā jums būs bīties: bīstieties no tā, kam vara pēc nonāvēšanas jūs iemest ellē. Tiešām es jums saku: no tā bīstieties! 6 Vai piecus zvirbuļus nepārdod par diviem grašiem? Un neviens no tiem nav aizmirsts Dieva priekšā. 7 Arī visi jūsu galvas mati ir saskaitīti. Nebīstieties, jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi. 8 Bet es jums saku: ikvienu, kas apliecinās mani cilvēku priekšā, arī Cilvēka Dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. 9 Bet, kas mani noliegs cilvēku priekšā, tas taps noliegts Dieva eņģeļu priekšā. 10  Un ikvienam, kas kādu vārdu sacīs pret Cilvēka Dēlu, tiks piedots, bet, kas zaimos Svēto Garu, tam netiks piedots. 11  Kad jūs vedīs sinagogās un valdnieku un vareno priekšā, neesiet norūpējušies par to, kā jūs aizstāvēsieties vai ko sacīsiet. 12 Svētais Gars pamācīs jūs tajā stundā, kas ir sakāms.”

Bībeles pārdomas

Par Dž. Noksu ir teikts: “Viņš tā bijās Dievu, ka nebaidījās ne no viena cilvēka.” Kā tas ir tavā dzīvē?

Dažādi ļaudis ieskauj Jēzu un mācekļus – arī cilvēki, kuri grib paspīdēt ar savu reliģiozitāti un savu pārākumu. Jēzus runā uz mācekļiem. Šoreiz Viņš runā par cilvēku bailēm un par to, kas tās izraisa. Jēzus saka, lai nebīstamies no cilvēku naida, meliem un pat no nāves, jo cilvēki nevar iznīcināt mūsu dvēseles (4.p.). Lai neizbīstamies no apstākļiem. Dievs ir nomodā par vismazākajām lietām (7.p.). Viņš apsola Svētā Gara sevišķu kalpošanu, ja tas būtu nepieciešams (11.-12.p.). Dieva rūpes un palīdzība īstajā brīdī tiešām dod drošības sajūtu. Vai tu esi to piedzīvojis?

Tomēr Jēzus runā arī pa to, no kā vajadzētu bīties. Kas tad ir šīs patiesās briesmas? Izrādās, liekulība, ārēji uzreiz nepamanāmas (1.p.). Tā ir sevis uzspēlēta demonstrēšana. Kas tad te ir tik bīstams? Aiz samākslotās ārienes ir nepievilcīga īstenība – laipnība un izpalīdzība cilvēku priekšā, bet aprunāšana aiz muguras. Farizejiem tolaik – likumu pārzināšana un izlikšanās, ka tie tiek ievēroti, bet patiesībā – cieta sirds. Tomēr – nekas nepaliks apslēpts (2.p.). Satriecoši! Tādēļ labāk atzīt savus grēkus Dieva priekšā, lai tie tiek piedoti un izdzēsti. Jēzus brīdināja, ka Dievam ir vara un spēks notiesāt uz mūžību.

Gadās situācijas kad bīstamies no cilvēkiem un apstākļiem un dažkārt aizmirstam Viņa solījumus rūpēties par mani. Kungs, palīdzi patiesi Tevi bīties un Tev uzticēties!

Ko šī Rakstu vieta tev liek pārdomāt par tavu dzīvi? Ko mainīt?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: