Kaut kas no dzīves
Kaut kas no dzīves

Bībeles lasījums /Lūkas 8, 1–15/ Pēc tam Jēzus apstaigāja pilsētas un ciemus, sludinādams un mācīdams evaņģēliju par Dieva valstību; tie divpadsmit bija ar viņu  un tāpat arī dažas sievietes, kas bija dziedinātas no nešķīstiem gariem un slimībām...

Lasīt vairāk
Mīlestības lielums
Mīlestības lielums

Bībeles lasījums /Lūkas 7, 36–50/ Kāds farizejs lūdza viņu, lai viņš pie tā ēstu; un, farizeja namā iegājis, viņš apsēdās.  Un, redzi, tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizeja namā, atnesa alabastra...

Lasīt vairāk
Cildinājums un nopēlums
Cildinājums un nopēlums

Bībeles lasījums /Lūkas 7,24–35 / Kad Jāņa vēstneši bija aizgājuši, viņš sāka ļaudīm runāt par Jāni: “Ko jūs izgājāt tuksnesī skatīt? Vai niedri, ko vējš šūpo? Ko tad jūs izgājāt ieraudzīt? Vai cilvēku, ģērbtu smalkās drēbēs? Redzi, tie, kam ir...

Lasīt vairāk
Šaubas
Šaubas

Bībeles lasījums /Lūkas 7,18–23 / Un Jānim to visu pavēstīja viņa mācekļi. Pieaicinājis divus no saviem mācekļiem, Jānis sūtīja pie Kunga, likdams jautāt: “Vai tu esi tas, kam jānāk, vai lai citu gaidām?” Un vīri, pie viņa atnākuši, sacīja...

Lasīt vairāk
Kungs ir Kungs
Kungs ir Kungs

Bībeles lasījums /Lūkas 7,11–17/ Drīz pēc tam viņš devās uz pilsētu, sauktu Naine, un kopā ar viņu gāja mācekļi un liels ļaužu pūlis. Kad viņš jau tuvojās pilsētas vārtiem, redzi, iznesa kādu mirušo, mātes vienīgo dēlu, un viņa pati bija...

Lasīt vairāk
Beigas un jauns sākums
Beigas un jauns sākums

Bībles lasījums /Lūkas 24, 50–53/ Viņš tos izveda ārā līdz pat Bētanijai un, savas rokas pacēlis, svētīja. Kad viņš tos svētīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem un tika pacelts debesīs. Tad tie viņu pielūdza un ļoti priecīgi atgriezās...

Lasīt vairāk