Kungs ir Kungs

Kungs ir Kungs

Kungs ir Kungs
Bībeles lasījums /Lūkas 7,11–17/

Drīz pēc tam viņš devās uz pilsētu, sauktu Naine, un kopā ar viņu gāja mācekļi un liels ļaužu pūlis. Kad viņš jau tuvojās pilsētas vārtiem, redzi, iznesa kādu mirušo, mātes vienīgo dēlu, un viņa pati bija atraitne, un līdz ar viņu bija liels pūlis pilsētnieku. Atraitni ieraudzījis, Kungs iežēlojās par viņu un tai sacīja: “Neraudi!” Pienācis klāt, viņš aizskāra zārku; nesēji apstājās, un viņš sacīja: “Jaunekli, es tev saku, celies augšā!” Mirušais piecēlās sēdus un sāka runāt, un Jēzus atdeva viņu mātei. Visus pārņēma bailes, un viņi slavēja Dievu: “Liels pravietis ir cēlies mūsu vidū; Dievs ir uzlūkojis savu tautu.” Šī vēsts par viņu izgāja pa visu Jūdeju un tās apgabalu.

 

Bībeles pārdomas

Kāds esi tu – Jēzus darbības vērotājs no mals vai līdzdalībnieks Dieva darbos?

Dažreiz nākas dzirdēt viedokli, ka vispār jau es ticu Bībelei, tomēr daži stāsti tur tomēr nevarētu būt bijuši patiesība. Tomēr vēsturnieks Lūka arī šo brīnumaino notikumu ir iekļāvis savā evaņģēlijā. Iespējams, viņš aptaujāja aculieciniekus, kas bija klāt, kad no nāves tika uzcelts atraitnes vienīgais dēls. Un vispār, vai tad var ticēt atsevišķiem Bībeles notikumiem, bet citiem neticēt?

Atraitnei tajos laikos neklājās viegli, jo sieviete bez vīrieša bija beztiesiska. Viņai vajadzēja kādu, kas par viņu gādā, jo sievietes lielākoties uzturējās mājās un nestrādāja algotu darbu. Šī sieviete, ko sastop Jēzus, tagad zaudēja arī vienīgo dēlu, kas varēja būt viņas aizstāvis un apgādnieks. Visiem klātesošajiem ir skaidrs, ka nekāda skaistā dzīve vairs šo vientuļo sievieti negaida. Varam vienīgi iztēloties viņas izmisumu, sāpes un arī bailes no nezināmā. Bet savā bēdu pilnajā dienā viņa sastop Jēzu. Un notiek brīnums (14.-15.p.). Tas viss Jēzus žēlastības dēļ. Jāpiebilst, ka 13. pantā Lūka pirmo reizi Jēzu nosauc par Kungu, tādējādi norādīdams, ka Viņš ir Kungs arī pār nāvi. Viņa spēks un vara pār pasauli atklājas daudz lielāka, kā cilvēki to bija līdz šim sapratuši.

Iespējams, kādi savu neticību šim brīnumam pamatos ar apgalvojumu, ka šodien vairs tā nenotiek, tātad tā nevar būt taisnība. Bet kā mēs varam zināt, ka nenotiek? Un kāpēc mēs domājam, ka brīnumiem būtu jāatkārtojas bieži? Tad jau tie nebūtu brīnumi.

Jēzus var dot mieru arī tad, kad neveic brīnumus. Kā Viņš ir palīdzējis tev bezcerīgās situācijās?

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

 

Dalies: