Beigas un jauns sākums

Beigas un jauns sākums

Beigas un jauns sākums

Bībles lasījums /Lūkas 24, 50–53/

Viņš tos izveda ārā līdz pat Bētanijai un, savas rokas pacēlis, svētīja. Kad viņš tos svētīja, notika, ka viņš attālinājās no tiem un tika pacelts debesīs. Tad tie viņu pielūdza un ļoti priecīgi atgriezās Jeruzālemē, un pastāvīgi bija templī, slavēdami Dievu.

Bībeles piezīme

Īpašs brīdis kopā ar Jēzu, kad Viņš turpina pārstiegt. Ļauj, lai šāds brīdis ir tagad, kad tu veltī laiku, lai satiktos ar Viņu.

Kas gan vēl var notikt? Kas vēl pārsteidzošāks var būt par to, kas ir jau noticis? Jēzus izrādās dzīvs! Viņš ēd, runā, iedrošina! Viņš atklāj Rakstus. Būs viegli un brīnišķīgi turpmāk dzīvot šādā kopībā, kur Viņu skolotājs atkal ir pie viņiem – visus ienaidniekus uzvarējis, neviena neapdraudēts.

Tomēr Jēzus vedina savus mācekļus sekot sev uz kādu vietu Betānijā, kur grib atklāt vēl kaut ko. Interesanti, ko gan Viņš teica? Lasām, ka pēdējais, ko Viņš darīja – svētīja savus mācekļus. Izrādīja viņiem īpašu mīlestību. Viņš neveda tos ārā, lai norātu vai lai kaut ko jaunu iemācītu, bet lai svētītu. Un tad notiek vēl kas brīnumains – Jēzus tiek pacelts debesīs. Viņš turpina pārsteigt! Tātad Viņa zemes dzīvei tiešām ir pienākušas beigas, bet tas ir arī jauns sākums. To redzot, mācekļi skaidri apzinās, ka Jēzus ir Dievs, jo pielūdz Viņu.

Un viņi atgrižas Jeruzalemē. Nav vairs bēdu. Šī aiziešana izraisa prieku. Ko tālāk? Kā lai dzīvo, kad piedzīvots kaut kas tik verens? Viņi iesāk, esot tur, kur Dievs ir šķietami vistuvāk – ar būšanu templī. Viņi dod godu Dievam, ik dienas ir Viņa tuvumā. Un tad Dievs būs sagatavojis viņu sirdis jaunam sākumam.

Mēs dzīvojam laikā, kad Jēzus ir debesīs. Mēs neesam personīgi piedzīvojuši Viņa zemes dienu gaitas un neesam redzējuši augšāmcelšanos. Mums tas āsatver ticībā. Šī Rakstu vieta aicina priecāties, būt Dieva namā un slavēt Kungu. Pievienosimies mācekļiem!

Jēzu, es slavēju Tevi par to, ka Tu mani izglābi! Es slavēju Tevi, ka Tu mīti debesīs! Es pasakos, ka Tu gribi vilkt mani pie sevis!

 

Autortiesības – Bībele Jaunā Tulkojumā, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību .

Dalies: