Mīlestības lielums

Mīlestības lielums

Mīlestības lielums
Bībeles lasījums /Lūkas 7, 36–50/

Kāds farizejs lūdza viņu, lai viņš pie tā ēstu; un, farizeja namā iegājis, viņš apsēdās.  Un, redzi, tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizeja namā, atnesa alabastra trauciņu ar smaržīgu svaidāmo eļļu un nostājās aiz Jēzus, krita pie viņa kājām un raudādama sāka ar savām asarām slacīt viņa kājas un ar saviem matiem tās žāvēt, un skūpstīja viņa kājas un iezieda ar svaidāmo eļļu. Farizejs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams, pie sevis noteica: “Ja šis būtu pravietis, tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskaras, jo tā ir grēciniece.” Un Jēzus, vērsies pie viņa, sacīja: “Sīmani, man tev kas sakāms.” Un tas sacīja: “Saki, Skolotāj!” – “Kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki, viens tam bija parādā pieci simti denāriju un otrs – piecdesmit. Kad neviens no tiem nespēja parādu atdot, viņš abiem to atlaida. Kurš no tiem viņu vairāk mīlēs?” Sīmanis atbildēja: “Es domāju – tas, kam tika vairāk atlaists.” Jēzus sacīja: “Tu pareizi spried.” Un, pagriezies pret sievieti, viņš Sīmanim teica: “Vai redzi šo sievieti? Es ienācu tavā namā, tu man kāju mazgāšanai ūdeni nedevi, bet viņa manas kājas ar asarām slacīja un ar matiem tās susināja. Tu mani nenoskūpstīji, bet viņa, kopš te esmu ienācis, nemitējas skūpstīt manas kājas. Manu galvu ar eļļu tu neesi svaidījis, bet viņa ar smaržīgo eļļu svaidīja manas kājas. Es tev saku, viņas daudzie grēki ir piedoti, jo viņā ir daudz mīlestības. Bet, kam maz piedod, tas maz mīl.” Un viņš tai teica: “Tavi grēki tev ir piedoti.” Un tie, kas bija pie galda, savā starpā runāja: “Kas viņš tāds, ka pat grēkus piedod?” Bet sievietei viņš sacīja: “Tava ticība tevi ir izglābusi. Ej ar mieru!”

Bībeles pārdomas

Dievs, dari mūs jūtīgus grēkam un atgādini, ko Tev maksāja mūsu atbrīvošana no grēka!

Divi dažādi cilvēki – likumu zinātājs, augsti godātais, bagātais un pieklājīgais farizejs, kurš uzaicināja Jēzu savā mājā, lai arī Viņa mācība nebija īsti saskaņā ar farizeju izpratni. Un sieviete, grēciniece, kura rīkojas atbilstoši savām jūtām, neņemot vērā labas uzvedības normas. Kurš tev labāk patīk?

Šo abu cilvēku satikšanās lika Jēzum stāstīt līdzību par diviem parādniekiem. Sīmanis to saprata un uz Jēzus jautājumu, ņemot vērā cilvēcīgās kategorijas, atbildēja pareizi. Bet kā būs, ja šo līdzību attiecinās uz grēku piedošanu? Sīmanis kā jau Vecās Derības likumu zinātājs un ievērotājs noteikti izsūdzēja grēkus atbilstoši likuma prasībām un arī saņēma piedošanu atbilstoši likumam. Viņš savus grēkus noteikti apzinājās kā jau likumu zinātājs, bet nez vai to apjausma un klātesamība bojāja viņa dzīvi, nez vai grēka smagums bija tik liels, ka tā nešana neļauj atliekties taisni.

Sieviete Jēzū bija saskatījusi kaut ko tādu, kas lika viņai publiski pazemoties, izrādot savu mīlestību un alkas pēc žēlastības. Kristus viņas acīs bija Dieva attēls, tāds, kādam pēc viņas domām būtu jābūt Dievam – mīlošam un piedodošam. Un Kristus jau arī ir Dievs. Tieši tāpēc sieviete saņem piedošanu. Ir grūti izskaidrot, kas notiek cilvēka dvēselē, kad grēks, kas pildījis viņu ar šausmām, tiek piedots un atņemts. Tā vietā sirdī rodas nebeidzama mīlestība.

Kas liek cilvēkiem rotaļāties ar grēku? Kāda ir tava attieksme pret grēku un grēku piedošanu?

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: