Šaubas

Šaubas

Šaubas
Bībeles lasījums /Lūkas 7,18–23 /

Un Jānim to visu pavēstīja viņa mācekļi. Pieaicinājis divus no saviem mācekļiem, Jānis sūtīja pie Kunga, likdams jautāt: “Vai tu esi tas, kam jānāk, vai lai citu gaidām?” Un vīri, pie viņa atnākuši, sacīja: “Jānis Kristītājs sūta mūs pie tevis un jautā: vai tu esi tas, kam jānāk, vai lai citu gaidām?” Tobrīd Jēzus daudzus dziedināja no slimībām, kaitēm un ļauniem gariem un daudziem akliem dāvāja redzi.  Un viņš tiem atbildēja: “Ejiet un sakiet Jānim, ko skatījāt un dzirdējāt: akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīstīti un kurli dzird, mirušie augšāmceļas un nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Un laimīgs ikviens, kas manis dēļ neapgrēcinās.”

 

Bībeles pārdomas

Kādus Dieva darbus tu vari saskatīt savā, savu draugu un paziņu dzīvē? Pateicies par to Dievam!

Jāņa Kristītāja kalpošanas laiks ir beidzies. Viņš bija domājis, ka Jēzus Kristus ir Mesija, bet tagad, vientulībā un cietumā Jānis sāk šaubīties. Ja nu Jēzus nav Mesija, tad Jāņa ceļš ir bijis velts, jo nez vai viņš tiks no cietuma ārā, lai sagaidītu īsto Mesiju. Kas būs ar viņam uzticēto, bet neizpildīto uzdevumu? Šaubas nereti rodas, ja mūsu uzskats par to, kas Dievam būtu jādara, nesaskan ar to, ko Viņš patiesībā dara. Jānis, tāpat kā visa tauta, bija gaidījis karojošu Mesiju, kas iztīrīs zemi no ļaunā un dos cilvēkiem viņiem pienākošos brīvību. Ja arī pagaidām vēl nekas nenotiek, tad noteikti drīz Viņš atklās sevi un atdos zemi jūdiem atpakaļ!

Jānis darīja to, kas vienmēr jādara ar šaubām – atklāti pateica visu Jēzum. Un Jēzus atbild, ka Dievs nedos kādu īpašu atklāsmi, bet parādīs sevi darbos (21.-22.p.). Viņš dos cilvēkiem to, kas nepieciešams viņu fiziskajai labklājībai, bet tomēr aicinās viņus ticēt. Jēzus atbild ar vārdiem, ko par Viņu vairākus gadsimtus atpakaļ ir pravietojis Jesaja (Jesajas 35,5-6 un 61,1). Šie pravietojumi bija visiem zināmi, mācīti jau no agras bērnības, noteikti arī Jānim Jēzus atbilde palīdzēja saslēgt mācīto teoriju ar reālo dzīvi. Ar šo atbildi Jānim tika apsolīts miers, jo viņš savu darbu ir pabeidzis, viņš ir sataisījis ceļu īstajam Mesijam. Tam, ko viņš pats un ko visi pārējie gaidīja. Jēzus arī apsola svētību tam, kas tic Viņam (23.p.).

 Kādas patiesības par Dievu tevī rada šaubas? Varbūt tās ir par to, ko tu nekad neesi aicināts ticēt? Stāsti tās šodien Jēzum un gaidi atbildi!

 

Bībeles lasījums no “Bībele Jaunā Tulkojumā”, sadarbībā ar Latvijas Bībeles Biedrību un Olivetree.com.

Dalies: