Dieva sirds
Dieva sirds

Bībeles lasījums /Jeremijas 6, 16–30/ Tā saka Kungs: “Uz ceļa stājiet un raugiet, prasiet pēc mūžsena gājuma – kur ir labais ceļš? Tad ejiet pa to! Atrodiet savām dvēselēm rimtu vietu! Bet viņi teica: mēs neiesim! Es tiem iecēlu sargus...

Lasīt vairāk
Brīdinājums
Brīdinājums

Bībeles lasījums /Jeremijas 6, 1–15/ Tverieties, Benjāmina dēli no Jeruzālemes, Tekoā pūtiet ragu un pār Bēt-Keremu dedziet nelaimes zīmi, jo no ziemeļiem slejas ļaunums un liels posts. Mīlīga gan un maiga ir Ciānas meita – bet izdeldēšu! Pār...

Lasīt vairāk
Tuvojas briesmas
Tuvojas briesmas

Bībeles lasījums /Jeremijas 5, 14–31/ Nu saka Kungs, Pulku Dievs: “Tādēļ ka jūs tā teicāt, redzi, es likšu savus vārdus tavā mutē kā uguni, un šo tautu par malku, lai uguns tos aprij! Redzi, Israēla nams, es uzsūtīšu tev tautu no tālienes, saka...

Lasīt vairāk
Gatavojies!
Gatavojies!

Bībeles lasījums /Jeremijas 5, 1-13/ Klīstiet pa Jeruzālemes ielām, jel raugiet un ziniet! – Meklējiet laukumos, vai vēl kādu atradīsiet!? Ja tur ir kāds, kas dara tiesu un meklē taisnību, tad es tev piedošu! Ja arī tie teiks: dzīvs Kungs! – būs...

Lasīt vairāk
Mūžīgais klusums?
Mūžīgais klusums?

Bībeles lasījums /Psalms 28/ Dāvida psalms. Uz tevi es saucu, Kungs, mana klints, neesi kurls! Ja tu būsi mēms, es kļūšu kā tie, kas grimst bedrē! Uzklausi manu gaušanos, kad es brēcu uz tevi, izstiepis rokas pret tavu svēto iekšnamu! Neaizrauj...

Lasīt vairāk
Šausmas
Šausmas

Bībeles lasījums /Jeremijas 4, 19–31/ Iekšas man, iekšas man ļogās – manas sirds mūri! Sitas man sirds, nevaru klusēt, jo mana dvēsele dzird raga skaņu un kaujas kliedzienus. Posts nāk pār postu, jo dēd visa zeme! Pēkšņi noplēstas manas teltis...

Lasīt vairāk
Kur glābiņš?
Kur glābiņš?

Bībeles lasījums /Jeremijas 4, 1–18/ “Israēl! Ja gribi nākt atpakaļ,” saka Kungs, “nāc pie manis! Un, ja tu novāksi savus dievekļus prom no manis, tev nebūs jābēguļo! Ja tu zvērēsi: dzīvs Kungs! – ar patiesību, ar tiesu, ar taisnību, tad...

Lasīt vairāk
Izlīgums
Izlīgums

Bībeles lasījums /Jeremijas 3, 14–25/ Nāciet atpakaļ, atkritušie dēli, saka Kungs, jūs esat mani. Es ņemšu jūs pa vienam no katras pilsētas, pa diviem no katras dzimtas, un vedīšu jūs uz Ciānu!  Es došu jums ganus, kas tīk manai sirdij, un tie...

Lasīt vairāk
Žēlastība
Žēlastība

Bībeles lasījums /Jeremijas 3, 1–13/ Viņš teica: “Ja vīrs sūta prom savu sievu un tā aiziet no viņa un kļūst citam par sievu, vai viņš vairs pie tās var atgriezties? Vai tāda zeme lai netaptu nekrietna? Bet tu maukoji ar tik daudziem un gribi...

Lasīt vairāk
Dievam nav vienalga
Dievam nav vienalga

Bībeles lasījums /Jeremijas 2, 20–37/ Es sen jau salauzu tavu jūgu un sarāvu tavas saites, un tu teici: es nevergošu! Nu uz katra augstāka paugura un zem katra zaļoksna koka tu maukojot lokies! Es tevi stādīju kā izcilu vīnakoku, kā pilnu un īstu...

Lasīt vairāk
Uz slidena ceļa
Uz slidena ceļa

Bībeles lasījums /Jeremijas 2, 1–19/ Un pār mani nāca Kunga vārds: “Ej un sauc, lai Jeruzālemē dzird: tā saka Kungs: es atceros tavu jaunības uzticību, tavu līgavas mīlestību, kā tu gāji man pakaļ pa tuksnesi – pa zemi, kur nesēj. Svēts Kungam...

Lasīt vairāk