Sakostiem zobiem
Sakostiem zobiem

Bībeles lasījums /Lūkas 9, 51–62/ Kad sāka piepildīties laiks tikt uzņemtam debesīs, viņš droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālemi, lai dotos turp. Un viņš sūtīja sev pa priekšu vēstnešus. Tie devās ceļā un iegāja kādā samariešu ciemā, lai sagatavotu...

Lasīt vairāk
Bērna prātā
Bērna prātā

Bībeles lasījums / Lūkas 9, 43b–50/ Kamēr visi vēl brīnījās par to, ko Jēzus bija darījis, viņš mācekļiem sacīja: “Paturiet prātā šos vārdus: Cilvēka Dēls tiks nodots cilvēku rokās.” Bet viņi nesaprata šos vārdus; tie palika viņiem apslēpti, un...

Lasīt vairāk
Glābšanas salmiņš
Glābšanas salmiņš

Bībeles lasījums /Lūkas 9, 37–43a/ Nākamajā dienā, kad viņi nokāpa no kalna, tiem pretī nāca liels ļaužu pūlis. Un kāds vīrs no pūļa sauca: “Skolotāj, es lūdzu tevi, apskati manu dēlu, viņš man ir vienīgais. Redzi, kāds gars to sagrābj un liek...

Lasīt vairāk
Pieturvieta
Pieturvieta

Bībeles lasījums /Lūkas 9, 28–36/ Pēc kādām astoņām dienām, kad Jēzus bija šos vārdus sacījis, viņš ņēma sev līdzi Pēteri un Jāni, un Jēkabu un uzkāpa kalnā Dievu lūgt. Un, viņam lūdzot, viņa vaigs mainījās un viņa drēbes tapa mirdzoši baltas...

Lasīt vairāk
Prāta banka
Prāta banka

Bībeles lasījums /Lūkas 9, 18–27/ Reiz, kad viņš vientuļā vietā lūdza Dievu un arī mācekļi bija ar viņu, viņš tos izjautāja: “Ko ļaudis runā par mani – kas es esmu?”  Tie atbildēja: “Jānis Kristītājs, bet citi – Elija, vēl citi – kāds no senajiem...

Lasīt vairāk
Skaļā balss
Skaļā balss

Bībeles lasījums /Psalms 29/ Dāvida psalms. Atzīstiet, kas Kungam, jūs dievu dēli, – atzīstiet Kunga godu un spēku! Atzīstiet Kunga vārda godu! Klanieties Kungam svētajos mitekļos! Kunga balss pār ūdeņiem! Godības Dievs liek pērkonam dārdēt...

Lasīt vairāk
Druskas
Druskas

Bībeles lasījums /Lūkas 9, 10–17/ Apustuļi atgriezušies stāstīja viņam visu, ko bija darījuši. Tad viņš ņēma tos sev līdzi un devās pa savrupu ceļu uz pilsētu, vārdā Bētsaīda. Ļaužu pūļi, to uzzinājuši, sekoja viņam. Viņš tos pieņēma un runāja...

Lasīt vairāk
Smagais ekipējums
Smagais ekipējums

Bībeles lasījums /Lūkas 9, 1–9/ Saaicinājis divpadsmit mācekļus, Jēzus deva tiem spēku un varu pār visiem dēmoniem un dziedināt no slimībām un nosūtīja viņus sludināt Dieva valstību un ārstēt slimos.  Viņš tiem sacīja: “Neņemiet sev ceļā līdzi...

Lasīt vairāk
Vienkārši ticība
Vienkārši ticība

Bībeles lasījums /Lūkas 8, 40–56/ Kad Jēzus atgriezās, viņu uzņēma ļaužu pūlis, jo visi viņu gaidīja. Un, redzi, atnāca kāds vīrs, vārdā Jaīrs. Viņš bija sinagogas priekšnieks. Nokritis pie Jēzus kājām, tas lūdza viņu ienākt savā namā, jo viņa...

Lasīt vairāk
Ciešie valgi
Ciešie valgi

Bībeles lasījums /Lūkas 8, 26–39/ Un tie nonāca Gerasas apgabalā, kas iepretim Galilejai. Kad viņš izkāpa krastā, no pilsētas pretī nāca kāds dēmonu apsēsts vīrs, kas jau ilgu laiku nevalkāja drēbes un nedzīvoja mājās, bet kapos. Ieraudzījis...

Lasīt vairāk
Kā tas var būt?
Kā tas var būt?

Bībeles lasījums /Lūkas 8, 22–25/ Tad kādu dienu Jēzus un viņa mācekļi sēdās laivā, un viņš tiem sacīja: “Celsimies uz ezera otru krastu.” Un viņi cēlās pāri. Tiem braucot, viņš iemiga, un ezerā sacēlās liela vētra; viļņi gāzās laivā, un viņi...

Lasīt vairāk
Radinieki
Radinieki

Bībeles lasījums /Lūkas 8, 16–21/ Gaismekli iededzis, neviens to neslēpj zem trauka vai zem gultas, bet liek lukturī, lai ienācēji redzētu gaismu.  Nav nekā apslēpta, kas netaptu redzams, nav nekā noglabāta, kas reiz netaptu zināms vai nenāktu...

Lasīt vairāk