Jebkurš no mums
Jebkurš no mums

Bībeles lasījums /Lūkas 22, 54–62/ Tie viņu saņēma un ieveda augstā priestera namā. Bet Pēteris iztālēm sekoja. Tad ļaudis, sakūruši ugunskuru pagalma vidū, sasēdās ap to, un Pēteris apsēdās starp viņiem. Kāda kalpone ieraudzīja viņu sēžam pie...

Lasīt vairāk
Pagodināt caur žēlastību
Pagodināt caur žēlastību

Rakstu vieta /Lūkas 22, 31–38/ Sīmani, Sīmani, redzi – sātans gribējis jūs sijāt kā kviešus. Bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Un, kad tu būsi atgriezies, stiprini savus brāļus!” Tas viņam sacīja: “Kungs, es esmu gatavs ar...

Lasīt vairāk
Visuzemais
Visuzemais

Un viņu starpā izcēlās arī strīds, kurš no viņiem būtu uzskatāms par lielāko.  Bet viņš tiem sacīja: “Ķēniņi valda pār tautām; un tie, kam vara pār tām, tiek saukti par labdariem.  Bet jūs tā ne. Lielākais no jums lai top kā mazākais, un...

Lasīt vairāk